Śledztwo w sprawie... pomoru żab

PAP |

publikacja 28.03.2012 16:15

Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego w Krakowie padło kilkaset żab z gatunku żaby trawnej - poinformowała PAP w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska.

Śledztwo w sprawie... pomoru żab Tobyotter / CC 2.0

Na padłe żaby natrafiono 18 marca w rejonie potoku Sudoł w Krakowie. Straż Pożarna zawiadomiła Straż Miejską o prawdopodobnej katastrofie ekologicznej. Mimo wielokrotnych kontroli strażnikom nie udało się ustalić przyczyny masowego pomoru.

Na podstawie zawiadomienia prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo dotyczące spowodowania zniszczeń w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W toku działań zostaną przeprowadzone badania wody oraz padłych żab. Sekcje wykona Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak poinformował PAP rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej w Krakowie Marek Anioł, według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pomór żab na dużą skalę ujawniono w ostatnim czasie także w innych miejscach w Polsce, m.in. w Siedlcach.

"Miejscowe służby po przeprowadzeniu badań ustaliły, że przyczyna padnięcia żab była naturalna. Doprowadziła do tego ostra i mroźna zima" - powiedział rzecznik Straży Miejskiej.

Według informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie RDOŚ, przyczyn masowego pomoru żab może być kilka, m.in. skażenie wody chemikaliami, choroba płazów i tzw. zimowa przyducha płazów - kiedy zimą woda w płytkich zbiornikach zamarza do samego dna i hibernujące płazy (oddychające wtedy głównie przez skórę) duszą się.

Według RDOŚ, w lutym 2012 r. przez ok. 3 tygodnie utrzymywała się wyjątkowo niska temperatura, nie było opadów śniegu, czego skutkiem był brak pokrywy termoizolacyjnej. Ponadto w związku z jesienną posuchą w ciekach i zbiornikach wodnych prawdopodobnie był bardzo niski poziom wód, co mogło spowodować przemrożenie wody do dna wraz z denną warstwą mułu, piasku oraz hibernującymi płazami.

Wszystkie znalezione martwe osobniki należały do gatunku żaba trawna (Rana temporaria). Żaba trawna zimuje gromadnie w ciekach i zbiornikach wodnych, zagrzebana w mule lub wśród roślinności wodnej. Preferuje wody płynące, głównie mniejsze cieki, w których brak jest drapieżników mogących polować na hibernujące płazy. Zimujące grupy mogą liczyć nawet kilka tysięcy osobników.

RDOŚ na swojej stronie internetowej podaje też, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził badania pobranych próbek wody z miejsc masowego pojawienia się padłych płazów. Wyniki tego badania nie wykazały obecności żadnych substancji ropopochodnych.