300 naukowców apeluje o zakaz in vitro

KAI |

publikacja 02.09.2012 20:08

W apelu naukowcy przypominają, że sztuczne zapłodnienie niesie za sobą niszczenie poczętych już istot ludzkich. Dzieci, które rodzą się, są 2−3−krotnie bardziej narażone na wady wrodzone i opóźnienie rozwoju psychofizycznego.

300 naukowców apeluje o zakaz in vitro   NomadicEntrepreneur / CC 2.0 Pierwsze najważniejsze 5 dni życia mały człowiek "wyprodukowany" w szkle musi spędzić w sztucznych warunkach poza łonem matki. W 2009 roku stu naukowców zaapelowało do polskich parlamentarzystów o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury „in vitro” jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji z NFZ. Po trzech latach pod dokumentem podpisało się już 300 naukowców, a swoje poparcie można nadal składać za pośrednictwem strony www.wychowawca.pl/podpisy.
W apelu naukowcy przypominają, że sztuczne zapłodnienie metodą in vitro niesie za sobą niszczenie poczętych już istot ludzkich - ginie ich od 60 do 95 procent. Dzieci, które rodzą się, są 2−3−krotnie bardziej narażone na występowanie różnych wad wrodzonych, a także opóźnieniem rozwoju psychofizycznego w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny.

Naukowcy zwracają też uwagę, że istnieje nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia niepłodności - naprotechnologia. Opiera się ona na tzw. Modelu Creightona, służącym precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej naturalnego cyklu. Na żadnym etapie stosowania naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia poczętych istot ludzkich, naruszenia godności małżonków i poczętej istoty ludzkiej oraz zachowane są ekologiczne zasady prokreacji. Naprotechnologia - zdaniem sygnatariuszy apelu - w porównaniu do procedury „in vitro” jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej kosztowna.

Publikujemy treść apelu:

Apel naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury „in vitro” i naprotechnologii

We wrześniu 2009 r w Sejmie RP rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi procedury „in vitro”. Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy pragniemy zabrać głos w tej ważnej kwestii społecznej. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – to fakt biologiczny, naukowo stwierdzony. Procedura „in vitro”, mająca służyć przekazywaniu życia ludzkiego, jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju, jest więc głęboko nieetyczna i jej stosowanie winno być prawnie zakazane. Z publikowanych danych – z różnych ośrodków medycznych stosujących „in vitro” – wynika, że w trakcie tej procedury ginie 60−80 proc. poczętych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, że nawet 95 proc.).

Procedura „in vitro”, na różnych etapach jej stosowania, narusza trzy artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 kodeksu karnego. Procedura ta jest rażąco sprzeczna z ekologią prokreacji, zastępując naturalne środowisko poczęcia i początkowego rozwoju człowieka, jakim jest łono matki, przez „szkło”, a w skrajnym przypadku przez system głębokiego zamrażania (do temperatury −195°C). To naruszenie ekologii prokreacji skutkuje prawie dwukrotnym wzrostem śmiertelności niemowląt, 2−3−krotnym wzrostem występowania różnych wad wrodzonych a także opóźnieniem rozwoju psychofizycznego dzieci poczętych metodą „in vitro” w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny.

Pozytywną metodą pomocy małżonkom pragnących poczęcia i urodzenia dziecka jest naprotechnologia. Naprotechnologia to nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia niepłodności na podstawie tzw. Modelu Creightona, służącego precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej naturalnego cyklu. Na żadnym etapie stosowania naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia poczętych istot ludzkich, naruszenia godności małżonków i poczętej istoty ludzkiej oraz zachowane są ekologiczne zasady prokreacji. Należy też podkreślić, że naprotechnologia w porównaniu do procedury „in vitro” jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej kosztowna.

Apelujemy o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury „in vitro” jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji z NFZ.

Na następnej stronie lista podpisanych naukowców

Naukowcy sprzeciwiający się stosowaniu procedury in vitro:

 1.     prof. dr hab. Franciszek Adamski, Kraków
 2.     dr Marek Babik, Kraków
 3.     dr Alina Bielawska, Kielce
 4.     prof. zw. dr hab. Ryszard Bender, Toruń
 5.     prof. dr hab. inż. Bogumił Bieniasz, Rzeszów
 6.     prof. dr hab. Aleksander Bobko, Rzeszów
 7.     lek. med. Halina Bogusz, Poznań
 8.     dr med. Mirosław Bogusz, Poznań
 9.     dr inż. Władysław Brzozowski, Rzeszów
 10.     prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
 11.     dr Krystyna, Cygorijni, Kraków
 12.     dr Andrzej Dakowicz, Białystok
 13.     dr Lidia Dakowicz, Białystok
 14.     dr hab. inż. Joanna Dulińska, Kraków
 15.     prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn, Toruń
 16.     dr Lucyna Górska-Kłęk, Wrocław
 17.     dr Jerzy Grygiel, Kraków
 18.     dr Stanisław Grześ, Poznań
 19.     prof. dr hab. Antoni Feluś, Katowice
 20.     prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Lublin
 21.     prof. doc. dr hab. Waldemar Furmanek, Rzeszów
 22.     prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewcz, Poznań
 23.     dr Stanisław Kalinkowski, Warszawa
 24.     dr inż. Anna Kasprzyk, Lublin
 25.     prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 26.     dr Danuta Kejda, Rzeszów
 27.     dr Marian Kęsek, Kraków
 28.     prof. zw. Stefania Kinal, Wrocław
 29.     dr Jan Kłys, Warszawa
 30.     dr Marta Komorowska-Pudło, Szczecin
 31.     prof. dr hab. Maria Kopacz, Rzeszów
 32.     prof. zw. dr hab. Stanisław Kopacz, Rzeszów
 33.     dr hab. Urszula Kopeć, Rzeszów
 34.     dr hab. Irena Kosacka, Białystok
 35.     dr hab. inż. Jan Kosendiak, Wrocław
 36.     dr inż. Alicja Kowalska, Kraków
 37.     dr Asja Kozak, Poznań
 38.     prof. zw. Stanisław Krzyniecki, Wrocław
 39.     dr Łukasz Krzywiecki, Wrocław
 40.     prof. dr hab. Henryk Kurczab, Rzeszów
 41.     prof. dr hab. inż. Ludwik Laudański, Rzeszów
 42.     dr Jerzy Lechowski, Lublin
 43.     prof. Tadeusz Litko, Białystok
 44.     dr hab. Wojciech Łebkowski, Białystok
 45.     dr med. Maria Łazawska, Białystok
 46.     prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, Lublin
 47.     dr Kazimierz Maciąg, Rzeszów
 48.     dr hab. Anita Magowska, Poznań
 49.     prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Rzeszów
 50.     dr Elżbieta Mazur, Rzeszów
 51.     dr Monika Mekroda-Bąk, Poznań
 52.     dr med. Rafał Michalik, Kraków
 53.     prof. dr hab. med. Alina Midro, Białystok
 54.     dr med. Henryk Midro, Białystok
 55.     dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań
 56.     dr Barbara Muśnicka, Poznań
 57.     prof. dr hab. Czesław Muśnicki, Poznań
 58.     prof. dr hab. Edward Nieznański, Warszawa
 59.     dr Lucyna Nowak, Kraków
 60.     dr Józef Nowicki, Wrocław
 61.     dr hab. Andrzej Ochocki, Warszawa
 62.     dr hab. Teresa Olearczyk, Kraków
 63.     prof. zw. dr hab. Gustaw Ostasz, Rzeszów
 64.     prof. dr hab. Edward Ozimek, Poznań
 65.     dr Janusz Pasterski, Rzeszów
 66.     dr Stanisław Paszkowski, Wrocław
 67.     prof. dr hab. Maria Piskornik, Kraków
 68.     prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, Kraków
 69.     dr med. dr h. c. Wanda Półtawska, Kraków
 70.     dr Barbara Półtorak, Rzeszów
 71.     dr hab. Michał Ptyszmant, Białystok
 72.     dr hab. med. Teresa Reduta, Białystok
 73.     dr hab. Mieczysław Ryba, Toruń
 74.     prof. dr hab. Maria Ryś, Warszawa
 75.     prof. dr hab. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Białystok
 76.     prof. dr hab. Marek Stanisz, Rzeszów
 77.     prof. dr hab. Anna Stankowska, Poznań
 78.     prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, Poznań
 79.     dr Rafał Staszewski, Poznań
 80.     dr Wiesława Stefan, Wrocław
 81.     dr inż. Stanisław Szela, Rzeszów
 82.     prof. zw. dr hab. Kazimierz Stępczak, Poznań
 83.     dr Anna Szuba-Trznadel, Wrocław
 84.     prof. dr hab. Agnieszka Szyszkowska, Wrocław
 85.     dr Krystyna Śmietało, Białystok
 86.     dr med. Wanda Terlecka, Częstochowa
 87.     dr hab. Piotr Tomaszek, Poznań
 88.     dr Marek Mariusz Tytko, Kraków
 89.     dr med. Ewa Wasilewicz, Białystok
 90.     lek med. Tadeusz Wasilewski, Białystok
 91.     dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Rzeszów
 92.     dr Maria Wierzbińska, Rzeszów
 93.     dr Józef Winiarski, Kraków
 94.     doc. dr hab. Jadwiga Wronicz, Kraków
 95.     dr hab. prof. AGH Zygmunt Wronicz, Kraków
 96.     ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Warszawa
 97.     dr Antoni Zając, Rzeszów
 98.     dr Bożena Zając, Rzeszów
 99.     prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski, Poznań
 100.     dr Bogna Zawieja, Poznań
 101.     dr inż. Antoni Zięba, Kraków
 102.     dr Marian Zwiercan, Kraków
 103.     prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, Białystok
 104.     dr inż. Andrzej Bobiec, Rzeszów
 105.     dr hab. prof. nadzw. IHN PAN Michał Kokowski, Kraków
 106.     adiunkt/dr inż. Jerzy Kolanko, Wrocław
 107.     profesor nadzwyczajny dr hab.  Łukasz Święcicki, Warszawa
 108.     lek. med. Ewa  Noga, Kraków
 109.     dr hab. prof. UP Henryk Noga, Kraków
 110.     dr Zdzisława Dybiec, Kraków
 111.     ks. dr hab. prof. nadzw. UPJPII i WSFP Tadeusz Biesaga, Kraków
 112.     prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Kraków
 113.     dr Wojciech Pawnik, Kraków
 114.     dr Krzysztof Kania, Katowice
 115.     dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań
 116.     ks. dr Jarosław Paszyński, Kraków
 117.     dr hab inż. Halina Garbalińska, Szczecin
 118.     prof. dr hab. dr h.c. multi Wacław  Leszczyński, Wrocław
 119.     dr Grzegorz Hołub, Kraków
 120.     dr hab. Piotr Fiszeder, Toruń
 121.     prof. zw. dr hab. Ryszard Kryza, Wrocław
 122.     dr Ewa Baranowska-Prokop, Warszawa
 123.     dr hab. Zbigniew B. Gaś, Lublin
 124.     dr Tomasz Kraj, Kraków
 125.     dr inż. Krzysztof Adamczyk, Kraków
 126.     dr hab. inż , prof nadzw. Pol. Śl. Henryk  Foit, Żernica
 127.     dr Paweł Korobczak, Wrocław
 128.     doktor Barbara Pliszka, Olsztyn
 129.     prof. dr hab, ks.  Ryszard Sztychmiler, Olsztyn
 130.     dr inż. Marek Śnieżek, Rzeszów
 131.     dr hab. Anna Katrusiak, Poznań
 132.     dr Tomasz  Panz, Kraków
 133.     dr Aneta Gawkowska, Warszawa
 134.     dr Grzegorz Mazur OP, Kraków
 135.     dr hab. Joanna Kostecka, Rzeszów
 136.     prof. nadz. dr hab. inż Helena Teterycz, Wrocław
 137.     dr Joanna Wójcik, Zamość
 138.     dr hab. Szczepan Zapotoczny, Kraków
 139.     Dr, adiunkt, MC-AC Piotr Kieniewicz, Lublin
 140.     dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, Katowice
 141.     dr Robert Janusz, Kraków
 142.     ks. dr hab. prof. ndzw. UKSW Zbigniew Łepko, Warszawa
 143.     prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków
 144.     ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Kraków
 145.     dr Kazimierz Gelleta, Krosno
 146.     dr Alicja Maurer, Kraków
 147.     dr n. humanistycznych Anna Badura, Katowice
 148.     dr hab. nauk rolniczych, dr nauk politycznych Andrzej  Gąsowski, Bruksela
 149.     dr Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Olsztyn
 150.     prof. dr hab. inż.  Stefan J. Kowalski, Poznań
 151.     prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ, Kraków
 152.     dr Jolanta Kaleta, Kraków
 153.     Dr med. Wojciech Leppert, Poznan
 154.     dr inż. Paweł Badura, Katowice
 155.     profesor zwyczajny Ryszard Kantor, Kraków
 156.     dr Anna  Kraszewska, Białystok
 157.     dr hab., prof. nadzw. Leszek Jerzy Chmielewski, Warszawa
 158.     dr Paweł Jan Szałański, Łódź
 159.     doktor Jacek Ryłko, Kraków
 160.     prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, Gdynia
 161.     dr n. hum. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Wrocław
 162.     dr Jan Wilk, Kraków
 163.     dr Robert Kiełtyka, Ludwigshafen
 164.     dr inż. Danuta Pliś, Rzeszów
 165.     dr Czesław August, Wrocław
 166.     dr hab. inż. Janusz Hauryłkiewicz, Poznań
 167.     dr inż. Krzysztof Dreszer, Chorzów
 168.     dr Andrzej Kowalik, Poznań
 169.     ks. dr hab. Janusz Nawrot, Poznań
 170.     dr Agnieszka Janiak, Katowice
 171.     dr inż. Janusz Wójcik, Gliwice
 172.     dr hab Anna Ratajska, Warszawa
 173.     prof. dr hab inż. Jan  Sińczak, Kraków
 174.     dr hab. Stefan Pietrzak, Falenty
 175.     dr hab. inż. Piotr Borkowski, Łódź
 176.     dr inż. Piotr Stera, Gliwice
 177.     Dr, adiunkt Agnieszka Wiącek, Lublin
 178.     prof.zw.dr hab. imż. Magdalena Jaworska, Krakow
 179.     Prof.dr hab.med. Eugeniusz Baran, Wrocław
 180.     dr inż. Joachim Pielot, Zabrze
 181.     dr hab.prof.UW Małgorzata Karwowska-Struczyk, Warszawa
 182.     dr Barbara Nowarska, Kraków
 183.     dr Beata Ecler-Nocoń, Katowice
 184.     dr inż. Adrian Nocoń, Gliwice
 185.     dr hab.  Andrzej Kęsy, Radom
 186.     dr inż. Tomasz Zięba, Wrocław
 187.     dr hab. Andrzej Walendziak, Warszawa
 188.     dr inż. Grzegorz Kubica, Katowice
 189.     dr inż. Andrzej Augustynek, Kraków
 190.     dr inż.  Bogdan Nienartowicz, Szczecin
 191.     Prof.dr hab.inż. Grzegorz Kamiński, WARSZAWA
 192.     prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski, Kraków
 193.     dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
 194.     dr hab. inż. prof.ndzw. Pol.Śl.  Marek  Smolik, Gliwice
 195.     dr inż. Franciszek Wójcik, Łódź
 196.     dr inż. Aleksandra Górecka-Bruzda, Jastrzębiec
 197.     dr inz. Janusz Partyka, Wojnicz
 198.     dr inż. Jolanta Słoniec, Lublin
 199.     prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, Kraków
 200.     prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Kraków
 201.     prof.zw.dr hab. Jerzy Klag, Katowice
 202.     dr hab. Andrzej  Gzella, Poznań
 203.     prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, Wrocław
 204.     dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej Bogusław  Karolewski, Wrocław
 205.     dr inż.  Andrzej Rylski, Rzeszów
 206.     prof.dr hab.  Ryszard Błaszczyszyn, Wrocław
 207.     dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn, Wrocław
 208.     prof.dr .hab  Agnieszka Mandat, Kraków
 209.     dr hab.inż. Anna Pęksa, Wrocław
 210.     dr hab. inż. , prof. PK Czesław  Niżankowski, Kraków
 211.     dr inż. Małgorzata Michniewicz, Łódź
 212.     dr Jacek Dziobek-Romański, Boguchwała
 213.     prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, Poznań
 214.     dr hab. inż. prof. nzw. w Pol. Śl. Stanisław  Waluś, Gliwice
 215.     dr hab. n.med. Marek Rusin, Gliwice
 216.     dr hab. Bartłomiej Błaszczyszyn, Wrocław
 217.     dr inż. Ryszard Gałąź, Wrocław
 218.     lek. med.  Elżbieta  Trembecka-Dubel, Zabrze
 219.     dr inż. Roman Kaula, Bytom
 220.     dr hab. Adam  Nodzeński, Kraków
 221.     prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Rzeszów
 222.     st.wykładowca Antoni  Prątnicki, Warszawa
 223.     lekarz - specjalista neuroog Maria Roztoczyńska-Wodzień, Kraków
 224.     dr inż. Ziemowit Nowak, Wrocław
 225.     prof. dr hab. UP Henryka Kramarz, Kraków
 226.     mgr starszy dokumentalista Antoni Stryjewski, Wrocław
 227.     dr inż.  Teofil Korolewicz, Gliwice
 228.     dr inż. Olgierd Unold, Wrocław
 229.     dr Wiesław Poleszak, Lublin
 230.     dr med  Henryk Welcz, Lublin
 231.     dr Anna Wolińska-Welcz, Lublin
 232.     dr Roman Mazur SDB, Kraków
 233.     dr inż. Jan Bielski, Kraków
 234.     prof. dr hab. Tomasz Woliński, Warszawa
 235.     dr Malgorzata Rachwalska, Kraków
 236.     prof. dr hab. Anna Stachurska, Lublin
 237.     dr hab. prof. UMCS Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Lublin
 238.     dr inż. Włodzimierz Drzazga, Wrocław
 239.     doktor Aniela Matuszewska, Sosnowiec
 240.     prof.zw.dr hab. Dominik Szynal, Lublin
 241.     dr hab. Stanisław Paszkowski, prof nadzw., Poznań
 242.     dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Wrocław
 243.     lekarz medycyny Alicja  Bednarz, Wojnicz
 244.     prof. dr hab. inż Józef Beluch, Kraków
 245.     dr inż. Wiesław Goc, Gliwice
 246.     dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Kraków
 247.     dr Jolanta  Muszer, Wrocław
 248.     dr inż. Zenobia Biedrzycka, Warszawa
 249.     prof.dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Kraków
 250.     dr hab. inż marek Gotfryd, Rzeszów
 251.     dr inż Marek Piasecki, Wrocław
 252.     prof. UWM dr hab Marian Machinek, Olsztyn
 253.     dr inż Bożena  Smolec, Zabrze
 254.     mgr inż. Grzegorz Prątnicki, Szczecin
 255.     dr Wojciech Lipka, Warszawa
 256.     Prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński, Warszawa
 257.     dr Andrzej Marjański , Jeżów
 258.     dr filozofii Tadeusz  Rostworowski, Kraków
 259.     dr inż. Jerzy Chruściel, Łódź
 260.     dr hab. Kinga Suwińska, Warszawa
 261.     dr inż. Bogusław Szlachetko, Wrocław
 262.     Mag. Barbara Sobala, Myslowice
 263.     Dr.med.univ. Anna Sobala, Wieden
 264.     prof. zw. dr hab. Janusz Szczodrak, Lublin
 265.     prof. zw. dr hab.  Józef Makselon, Kraków
 266.     magister zarządzania Danuta Maciewicz, Brzeszcze
 267.     dr Monika Borowiec, Kraków
 268.     doktor nauk technicznych Lubomiła Owczarek, Warszawa
 269.     dr hab. Grażyna Topolska, Warszawa
 270.     Profesor dr hab. Jolanta Dudek, Kraków
 271.     Prof. dr hab. med. Dorota  Zozulińska-Ziółkiewicz, Poznań
 272.     doktor Ks. Dariusz Oko, Kraków
 273.     dr n. przyr. Danuta  Leszczyńska, Wrocław
 274.     Profesor zwyczajny doktor habilitowany Stanisław Ziemiański, Kraków, ul. Kopernika 26
 275.     dr Małgorzata Majsnerowska, Wrocław
 276.     dr Juliusz Majsnerowski, Wrocław
 277.     dr Anna Żmihorska-Gotfryd, Rzeszów
 278.     dr Hanna Krztoń, Gliwice
 279.     dr n.med. Aleksandra Kwosek, Rybnik
 280.     dr hab. Ryszard Walkowiak, Przeźmierowo
 281.     prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Poznań
 282.     prof.dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela, Warszawa
 283.     dr n o kul.fiz. Anna Maria Choińska, Wrocław
 284.     prof.dr hab. med. Ludwika  Sadowska, Wroclaw
 285.     dr  Wanda  Kamińska, Warszawa
 286.     dr inż. Sylwester Filipiak, Kielce
 287.     dr inż. Eleonora Wcisło, Katowice
 288.     MS Maciej  Środa, Warszawa
 289.     dr inż. Jan Bielski, Kraków
 290.     dr n. med. Magdalena Szymańska, Białystok
 291.     dr hab. inż. Ludwik Kania, Częstochowa
 292.     magister zarządzania Joanna Judasik, Rybnik
 293.     magister sztuki Barbara Lewandowska, Wrocław
 294.     dr hab. inż., prof. nzw. Politechniki Śląskiej Piotr Gawor, Gliwice
 295.     dr hab. inż.  Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
 296.     dr hab. prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Toruń
 297.     doktor Halina Iwańczyk, Lublin
 298.     mgr. nauk o rodzinie Anna Tarnowska, Konstancin-Jeziorna
 299.     mgr ekonomii Maria Chmielnicka, Radom
 300.     aspirant pożarnictwa Dariusz Henryk MALICKI, JAWORZNO
 301.     dr inż. Tomasz Stachura, Kraków
 302.     lek. med. Stefan Czarniecki, Kraków
 303.     mgr inż. Anna Mackiewicz, Warszawa
 304.     dr inż. Adam Jednoróg, Wrocław
 305.     dr  Łukasz Mścisławski , Wrocław
 306.     dr hab o. Borys Jacek Soiński, Poznań
 307.     dr inż. Agnieszka Chrobak, Wrocław
 308.     mgr inż.  Radomir Piekarczyk, Zabrze
 309.     mgr Mikołaj Rylski, Szczecin
 310.     dr Grzegorz Filipowski, Opole
 311.     dr inż. Michał Rylski, Szczecin
 312.     mgr Marek Płodowski, OLSZTYN
 313.     mgr Michał Kęska, Warszawa
 314.     ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, Zabrze-Opole
 315.     mgr Rafał Porzeziński, Warszawa
 316.     ks. mgr lic. Jacek Bałemba SDB, Częstochowa
 317.     mgr sztuki Krzysztof Andrzej Zalewski, Linia
 318.     dr Janusz Godula, Lublin
 319.     dr hab. prof. Pol. Śl. Tomasz Błachowicz, Gliwice
 320.     dr inż. Dariusz Stasiak, Motycz

 

TAGI: