Ile warte są polskie lasy?

PAP |

publikacja 20.03.2013 19:28

Drzewostan oraz grunty polskich lasów są warte ok. 200 mld zł, ale biorąc pod uwagę społeczną, edukacyjną i gospodarczą użyteczność lasów, ich wartość sięga prawie biliona złotych - uważa szef Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzej Grzywacz.

Ile warte są polskie lasy? Pwl3 / CC-SA 3.0 Lasy to wielkie bogactwo Polski

"Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaką wartość majątku narodowego stanowią lasy" - mówił Grzywacz w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji środowiska. Dodał, że najłatwiej policzyć oczywiście grunty i drzewostan. Biorąc pod uwagę tereny, z których pozyskuje się drewno, a także parki narodowe czy rezerwaty, "wartość ta jest szacowana na ok. 200 mld zł". Jak jednak zaznaczył, wartość lasów z uwzględnieniem ich funkcji kulturalnych, społecznych, edukacyjnych może być nawet kilka razy większa i sięgać blisko biliona zł.

"Prawie 30 proc. powierzchni kraju, jakie zajmują lasy w Polsce, wymaga troski, planowania, ochrony, mądrego oszczędzania i użytkowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polskie lasy to jest kawał majątku" - podkreślił Grzywacz.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak dodał, że lasy w naszym kraju zajmują prawie dwukrotnie więcej powierzchni niż w innych państwach europejskich. "W Polsce lasów nie ubywa i są one coraz bogatsze" - zaznaczył. Przypomniał, że lesistość kraju od 1945 roku wzrosła prawie o 10 proc.

Wasiak podkreślił, że lasy i związana z nimi gospodarka drzewna zapewniają pracę 370 tys. osób. Dodał także, że Lasy Państwowe edukują rocznie blisko 2 mln ludzi w trakcie np. wycieczek czy seminariów, a w ramach Międzynarodowego Dnia Lasu, który przypada w czwartek, regionalne oddziały Lasów Państwowych będą prowadziły w wielu szkołach kampanię edukacyjną nt. przyrodniczej i społecznej wartości lasów.

Wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski podziękował leśnikom za ich zaangażowanie, wyrażając nadzieję, że Międzynarodowy Dzień Lasu będzie obchodzony w poczuciu dobrze wykonanej pracy.

21 marca został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Lasu decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2006 roku. W tym dniu leśnicy, organizacje przyrodnicze i pozarządowe przypominają o znaczeniu lasów dla życia i zdrowia człowieka.

Polska po Francji, Niemczech, Szwecji i Ukrainie jest w europejskiej czołówce pod względem zalesienia. Lasy zajmują 29,2 proc. powierzchni naszego kraju (9,1 mln ha). Pod zarządem Lasów Państwowych znajduje się 7,6 mln ha, reszta podlega m.in. Parkom Narodowym czy gminom.

Jak szacuje ONZ, od lasów uzależniony jest byt ok. 1,6 mld ludzi na świecie oraz istotna część globalnej gospodarki.

Resort środowiska przypomina przy okazji, że lasy są świetnym "pochłaniaczem" CO2. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Lasów Państwowych, w Polsce najlepiej spełniają to zadanie lasy sosnowe. Średnia roczna ilość gazu pochłoniętego z atmosfery przez las wynosi 21,5 tony na każdy hektar. Lasy zatrzymują również wodę, przeciwdziałając stepowieniu i poprawiając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.