Życie bez energii?

GN 22/2016 |

publikacja 24.06.2016 11:46

Doktor Anna Karnkowska, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego, odkryła organizmy żywe, które nie mają mitochondriów, czyli komórkowych elektrowni.

Życie bez energii? Naoji Yubuki

Dotychczas nikt nie wiedział o istnieniu takich jednokomórkowców. Mitochondria są tymi organellami, które dostarczają komórkom żywym energię niezbędną do funkcjonowania. Ta produkowana jest przy udziale tlenu. Tymczasem polska badaczka znalazła jednokomórkowce, które energię pozyskują w inny sposób, niż dotychczas sądzono. Te organizmy to znalezione w przewodach pokarmowych szynszyli bakterie z grupy Monocercomonoides. Opisane w prestiżowym piśmie „Current Biology” organizmy są pierwszymi i jedynymi dotychczas znanymi nauce eukariontami (czyli organizmami mającymi jądro komórkowe), które w ogóle nie mają mitochondriów.