Raj dla nietoperzy

PAP |

publikacja 09.11.2016 12:10

Ziemia Lubuska w środowisku badaczy nietoperzy słynie głównie z zimowiska w fortyfikacjach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU). To jednak nie jedyna ostoja tych latających ssaków. Zimnolubne mopki upodobały sobie pozostałości fabryki amunicji w Krzystkowicach.

Dawny kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice w pobliżu Nowogrodu Bobrzańskiego zajmował powierzchnię ok. 20 km kwadratowych. Przypominał raczej miasto niż fabrykę.Pośród lasów Niemcy wybudowali całą niezbędną infrastrukturę do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji wraz z zapleczem dla pracowników i wojska. Produkcja odbywała się tam w latach 1939-45.Do dzisiaj zachowały się pozostałości hal produkcyjnych, silosów, schronów czy podziemnych kanałów. Kombinat posiadał sieć dróg i linii kolejowych.

Część z tych obiektów stało się miejscem zimowego schronienia dla mopków - jednych z najmniejszych europejskich nietoperzy.To największe znane ich zimowisko w województwie lubuskim. Te filigranowe nietoperze upodobały sobie jeden z podziemnych tuneli. W kolonii w okresie hibernacji przebywa co roku ok. 1 300 osobników tego gatunku - poinformował PAP dr Grzegorz Karcz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

"Mopek jest gatunkiem znoszącym podczas hibernacji temperatury nawet nieznacznie poniżej zera i dlatego może zimować w piwnicach, bunkrach, sztolniach, a nawet na strychach. Co ciekawe, większość znanych stanowisk zimowania tego gatunku mieści się w obiektach zbudowanych przez człowieka" - powiedział PAP Karcz.

W Lubuskiem innym miejscem będącym dziełem człowieka, które zaadoptowały do swoich potrzeb nietoperze, są podziemia twierdzy Kostrzyn. Znajduje w niej schronienie wielogatunkowa kolonia w liczbie kilkuset nietoperzy, przebywająca najliczniej w bastionie Król.

"Ważne miejsca hibernacji tych ssaków, takie jak: MRU, Krzystkowice czy twierdza Kostrzyn, są badane bądź monitorowane. Liczba nocków dużych, najliczniej występującego gatunku w podziemiach MRU, jest badana również w wybranych koloniach rozrodczych. Wyniki liczeń są wykorzystywane do analizy stanu zachowania populacji gatunków nietoperzy występujących w naszym regionie oraz do planowania ich ochrony" - dodał Karcz.

Hibernacja dla nietoperzy, w warunkach klimatycznych naszego kraju, jest koniecznością życiową dla tych ssaków. Brak dostępnego pożywienia i spadek temperatury powietrza zmuszają nietoperze do zimowego snu.

Ten rozpoczyna się już w październiku, a kończy w kwietniu. Nie każdy gatunek nietoperzy potrzebuje tyle samo snu. Na przykład u nocków rudych czas letargu trwa 180-190 dni, a u mopków minimum 140 dni.