Waga superciężka

GN 17/2018 |

publikacja 26.04.2018 00:00

Nazwano ją Sarasvati i leży 4 miliardy lat świetlnych od nas.

Waga superciężka Inter-University Center for Astronomy and Astro-Physics

Jest największą znaną nam supergromadą galaktyk, a równocześnie najcięższym obiektem, jaki znamy w kosmosie. Najcięższy? Największy? Z naszej perspektywy w kosmosie wszystko jest ogromne i ciężkie. To prawda, wiele tu zależy od perspektywy. Supergromada (czyli grupa gromad galaktyk) Sarasvati została odkryta przez naukowców z Międzyuniwersyteckiego Centrum Astronomii i Astrofizyki (IUCAA). Ma szerokość 600 milionów lat świetlnych, a jej masę oceniono na 20 biliardów Słońc. W skład tej supergromady wchodzą 43 grupy i gromady galaktyk, czyli po przeliczeniu kilkaset galaktyk.