Połowa Polaków pochodzi od jednej pramatki

wt /naukawpolsce.pap.pl

publikacja 03.06.2019 13:42

Ci ciekawe mamy wspólnych genetycznych przodów z wieloma Hiszpanami i Portugalczykami.

Połowa Polaków pochodzi od jednej pramatki pixabay DNA to kopalnia wiedzy o człowieku.

Dzięki badaniom DNA możemy się dowiedzieć z jakiej grupy pierwszych mieszkańców Europy się wywodzimy. Interesujące badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Poddali analizie żeńską linię genetyczną Polaków, którą można określić za pomocą mitochondrialnego DNA. W eksperymencie wzięło udział blisko 6 tysięcy osób z wszystkich województw i powiatów Polski. 

Wyniki zestawiono z wiedzą o tym, że 95 proc. współczesnych europejczyków pochodzi od 7 żeńskich linii genetycznych, tzw. pramatek. Nazwano je imionami żeńskimi. Z przeprowadzonych w Łodzi badań wynika, że blisko połowa Polaków pochodzi z linii pramatki Heleny. Występuje ona najczęściej w Europie Zachodniej, a najwyższe frekwencje są obserwowane w Hiszpanii i Portugalii. Najniższą przynależność do tej grupy odnotowuje się w Skandynawii, szczególnie w Laponii. Oznacza to, że większość z nas, Polaków, jest bliżej spokrewniona z mieszkańcami półwyspu Iberyjskiego niż z mieszkańcami dalekiej północy. 

Stosunkowo często na terenie naszego kraju występuje też linia U - Urszula. Przynależy o niej ok 20 proc. populacji Polski. Co ciekawe, mieszkańcy województw łódzkiego i świętokrzyskiego znacząco różnią się od średniej krajowej