Odkryli starogreckie miasto

PAP |

publikacja 20.08.2011 13:28

Kuchnia z kamiennym piecem i pozostałościami naczyń glinianych, kamienny moździerz i krzemienny nóż - to najważniejsze znaleziska Polskiej Misji Archeologicznej Muzeum Narodowego w Warszawie, która prowadzi prace wykopaliskowe w Kerczu na Krymie.

Odkryli starogreckie miasto Clipper / CC-SA 3.0 Tyritake położone jest w południowej części istniejącego obecnie miasta Kercz na Krymie. Na zdjęciu - Kercz.

"Odkrycia w Kerczu przede wszystkim dowodzą, że miasto Tyritake faktycznie istniało. W źródłach historycznych brak było na to jednoznacznych dowodów" - powiedziała PAP w piątek rzeczniczka Muzeum Narodowego w Warszawie, Katarzyna Wakuła.

Pierwsze trzy tygodnie rozpoczętych w lipcu wykopalisk przyniosły szereg odkryć dotyczących codziennego życia mieszkańców Tyritake. Badaczom udało się zlokalizować antyczny dom z podwórzem i kilkoma pomieszczeniami mieszkalnymi, pochodzący najprawdopodobniej z III-IV w. n.e. Z tego okresu mogą też pochodzić odsłonięte pomieszczenia gospodarcze, w tym najprawdopodobniej kuchnia z kamiennym piecem, stołem i pozostałościami naczyń glinianych oraz kamienny moździerz.

"Celem kampanii archeologicznej, którą podjęliśmy jest eksploracja założonego przez Greków miasta Tyritake. Archeolodzy chcą uzyskać kompleksowy obraz życia społeczności antycznego miasta greckiego. Dzięki tym wykopaliskom wiemy coraz więcej o życiu i zajęciach ludzi, którzy tam mieszkali. Udało nam się np. ustalić, że miasto utrzymywało się z handlu suszonymi rybami i winem" - dodała Wakuła.

Prowadzone obecnie na Półwyspie Krymskim wykopaliska są częścią rozpoczętego w 2007 r. polsko - ukraińskiego programu muzealnej współpracy badawczej i naukowej, pod nazwą "Bosporańskie miasto Tyritake". Ze strony polskiej, ekspedycją kieruje kustosz Galerii Starożytnej Muzeum Narodowego prof. Alfred Twardecki. Do Polski trafią na badania pobrane na terenie wykopalisk próbki. W myśl podpisanej w ramach programu umowy, po trzech latach prowadzenia prac wykopaliskowych, Muzeum Narodowe będzie miało prawo do długoterminowego depozytu zabytków, pochodzących z muzeum w Kerczu. Z tego muzeum pochodzi większość zabytków sztuki antycznej, zgromadzony w petersburskim muzeum w Ermitażu.

Według udostępnionych przez Muzeum Narodowe informacji, na terenie Tyritake planowane jest utworzenie parku archeologicznego i lokalnego muzeum, poświęconego historii miasta. Jest to pierwszy tego rodzaju nowoczesny program "umuzealnienia" stanowiska archeologicznego na Ukrainie.

Tyritake położone jest w południowej części istniejącego obecnie miasta Kercz na Krymie. Według ustaleń naukowców, polis (starogreckie miasto - PAP) powstało około VI w. p.n.e. Wcześniej na tym terenie znajdowała się prawdopodobnie osada koczowniczego plemienia Kimmerów, zamieszkujących tereny dzisiejszego Krymu.