Woda podstawą życia

Woda jest podstawowym artykułem pierwszej potrzeby i elementem kształtującym środowisko życia. Jest niezbędnym środkiem utrzymania higieny, surowcem i środkiem produkcji przemysłowej oraz źródłem energii.

Woda jest także związkiem chemicznym i odgrywa ważną rolę jako rozpuszczalnik wielu substancji. Obieg wody na Ziemi obejmuje atmosferę, litosferę i biosferę, i wiąże ze sobą wszystkie części hydrosfery. Siłami napędowymi krążenia wody jest energia promieniowania słonecznego (pod wpływem ciepła woda paruje) i siła ciężkości (dzięki niej spadają krople deszczu, przemieszczają się wody podziemne i glebowe, płyną rzeki).

Wszystkie organizmy potrzebują wody.

Woda jest rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów, a także reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 70% masy ciała dorosłego człowieka.

Dla wielu zwierząt i roślin woda jest środowiskiem życia. Ilość wody w cytoplazmie roślin wynosi około 75%, a u niektórych zwierząt nawet 90%. W życiu roślin woda niezbędna jest do rozwinięcia łodyg, liści i owoców.

Człowiek powinien dziennie spożywać od 2 do 3 litrów wody w postaci pokarmów i napojów. Ponadto woda jest niezbędna dla celów transportu i wypoczynku, a także do usuwania odpadów, ścieków i zanieczyszczeń. Możliwość jej wykorzystania rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym. W większości procesów przemysłowych zużywane są duże ilości wody. Używa się jej do przenoszenia ciepła. Dzięki wodzie zamienia się energię cieplną, poprzez parę wodną, w energię mechaniczną.

Potrzeby i możliwości wykorzystania wody rosną, a jej zasoby nie.

Wielkość zasobów wodnych zależna jest od warunków naturalnych, na które człowiek ma niewielki wpływ. Dlatego też należy dążyć do prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki wodnej w celu optymalizacji korzystania z wody, ochrony zasobów wodnych i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem. Nie wszystkie wody kuli ziemskiej są wodami obiegowymi.

Ludzie wykorzystują przede wszystkim wody słodkie, które stanowią 6% całych zasobów wodnych. Wody słodkie dzieli się na opadowe, powierzchniowe i podziemne. Nie wszystkie są dostępne dla człowieka, z powodu olbrzymiej powierzchni mórz i oceanów. Większość wód opadowych spada właśnie do tych zbiorników, stając się wodami zasolonymi. Do wód powierzchniowych zalicza się wody stojące – jeziora i stawy oraz płynące - strumienie i rzeki. Wody podziemne, występujące do 3 metrów głębokości określa się nazwą wód zaskórnych, a występujące poniżej 3 metrów określa się jako wody gruntowe.

Konsumpcja wody rośnie nie tylko ze względu na przyrost liczby ludzi, ale także rozwój rolnictwa (rolnictwo zużywa 87% całej konsumowanej wody) i przemysłu. W przedsiębiorstwach przemysłowych woda jest wykorzystywana jako podstawa, surowiec i nośnik energii w wielu procesach produkcyjnych. Głównym konsumentem wody jest przemysł chemiczny, hutniczy, i papierniczy.

W gospodarstwach domowych zużywa się średnio 200-300 litrów wody dziennie na osobę, do kąpieli, prania i mycia naczyń. W rolnictwie od 32 000 do 36 000 litrów wody do wyprodukowania 100 kg dojrzałego ziarna zboża. W przemyśle około 100 tys. litrów wody do wyprodukowania 100 kg papieru.

Około miliarda ludzi na świecie cierpi z powodu braku bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

TAGI| EKOLOGIA, NAUKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama