WHO/UNICEF: Nowy raport wskazuje braki w zakresie zdrowia menstruacyjnego w szkołach

Nowy raport opublikowany z okazji Dnia Higieny Menstruacyjnej (28 maja) przez UNICEF i WHO po raz pierwszy analizuje globalne dane na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej w szkołach.

Raport zatytułowany „Postęp w zakresie wody pitnej, warunków sanitarnych i higieny w szkołach w latach 2000–2023: szczególny nacisk na zdrowie menstruacyjne” wskazuje na ograniczony dostęp do edukacji, produktów i utylizacji środków, co stwarza istotną barierę dla dobrostanu dziewcząt i ich edukacji. 

W krajach Afryki Subsaharyjskiej jedynie 11 proc. szkół posiada kosze na odpady higieniczne dla dziewcząt, a zaledwie 12 proc. szkół zapewnia produkty higieniczne bezpłatnie lub w sprzedaży.

Istotnym problemem w wielu krajach Afryki jest ponadto dostęp do czystych toalet i prywatnych przestrzeni do zmiany produktów higienicznych, a potrzeby w zakresie zdrowia i higieny menstruacji są pomijane ze względu na ograniczony dostęp do informacji, edukacji, produktów i usług.

Raport wskazuje na kluczowe fakty

• Na całym świecie tylko 2 na 5 szkół (tj. 39 proc.) zapewnia edukację w zakresie zdrowia menstruacyjnego. Zwiększa się to w szkołach średnich. Na przykład 84 proc. szkół średnich w Azji Środkowej i Południowej zapewnia edukację dotyczącą menstruacji, w porównaniu z zaledwie 34 procentami w szkołach podstawowych.

• Mniej niż 1 na 3 szkoły (czyli 31 proc.) na całym świecie ma pojemniki na odpady menstruacyjne w toaletach dla dziewcząt. Liczba ta spada do 1 na 5 szkół w krajach najsłabiej rozwiniętych (czyli 17 proc.) i zaledwie 1 na 10 szkół (czyli 11 proc.) w Afryce Subsaharyjskiej.

• Produkty higieniczne nie zawsze są łatwo dostępne. Na przykład w Afryce Subsaharyjskiej tylko 1 na 8 szkół (tj. 12 proc.) zapewnia środki higieniczne bezpłatnie lub do kupienia.

• W wielu krajach dorastające uczennice nie mają dostępu do czystej toalety ani innej prywatnej przestrzeni przeznaczonej do zachowania higieny.

• Utrudniony dostęp do wody i mydła to dodatkowy problem milionów dorastających uczennic.

• Miliony dziewcząt na całym świecie są nieświadome lub nieprzygotowane przed pierwszą miesiączką.

• Badania wskazują również iż tabu związane z miesiączką jest nadal powszechne, a nastolatki często czują się zawstydzone lub nie mogą otwarcie rozmawiać na ten temat. Ten wstyd może mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne i uczęszczanie do szkoły.

• Nie zidentyfikowano żadnych krajowych zbiorów danych na temat liczby nauczycieli przeszkolonych w nauczaniu higieny menstruacyjnej, co wskazuje na znaczną lukę w wsparciu edukacyjnym.

Raport podkreśla pilną potrzebę globalnych działań na rzecz poprawy zdrowia i higieny menstruacyjnej w szkołach, co pozwoli dziewczętom przechodzić cykl z godnością, bezpieczeństwem i pewnością siebie.

W raporcie uwzględniono także postępy w zakresie dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny w szkołach. Obecnie 1 na 5 dzieci (447 mln) wciąż nie ma w szkole podstawowego dostępu do wody pitnej, 1 na 5 nie ma podstawowych usług sanitarnych (427 mln), a 1 na 3 dzieci (646 mln) nie ma dostępu do podstawowych usług higienicznych.

Osiągnięcie odpowiedniego celu zrównoważonego rozwoju do roku 2030 będzie wymagało dwukrotnego zwiększenia obecnego tempa postępu w zakresie podstawowej wody pitnej, dwukrotnego zwiększenia podstawowych usług sanitarnych i czterokrotnego wzrostu podstawowych usług higienicznych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg