Święto w bocianiej wiosce

Rekordowa liczba ponad 40 bocianich par zagnieździła się w tym roku w warmińskiej wiosce Żywkowo, gdzie zorganizowano w sobotę Dzień Bociana. Uroczystość jest częścią projektu ochrony populacji tych ptaków, na który przeznaczono 6,5 mln zł ze środków unijnych.

Sobotni festyn z okazji Dnia Bociana ma promować wśród mieszkańców wsi działania na rzecz ochrony bociana białego w Ostoi Warmińskiej, na które przeznaczono ponad 6,5 mln zł. Celem projektu jest zapewnienie bocianom lepszych warunków lęgowych.

Ma temu służyć wsparcie ekstensywnych gospodarstw rolnych, wydanie poradnika dobrych praktyk rolniczych, czy dofinansowanie remontów dachów tych budynków, na których są gniazda. Tradycyjne metody gospodarowania są korzystne dla bazy pokarmowej i warunków lęgowych bocianów.

Według Piotr Hryszki z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w tym roku populacja bocianów w Żywkowie jest rekordowo liczna. We wsi, w której mieszka 25 ludzi, zagnieździło się ponad 40 par. W wielu gniazdach wykluły się młode.

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony warmińskich bocianów ma być ograniczenie liczby śmiertelnych wypadków, którym ulegają te ptaki przy kolizjach z urządzeniami energetycznymi. W ramach projektu zaizolowane zostaną linie energetyczne i przebudowane stacje transformatorowe w rejonach, gdzie są największe bocianie kolonie.

Zaplanowano zakup i montaż ponad stu platform pod budowę gniazd. Zostaną też utworzone stawy i rozlewiska poprzez piętrzenie wody na istniejących strugach, co pozwoli chronić siedliska płazów.

Ostoja Warmińska to obszar ustanowiony rozporządzeniem ministra środowiska w celu ochrony bociana białego i objęty programem Natura 2000. Zajmuje ona pas o długości ponad 100 km i szerokości ok. 20 km, ciągnący się wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Tamtejsza populacja bocianów ma największą liczebność i największe zagęszczenie w kraju. W każdej wsi gniazduje co najmniej jedna para. Są miejscowości gdzie istnieje powyżej 50 gniazd, a bocianów jest więcej niż ludzi.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EKOLOGIA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg