Pochwalmy się swoimi dinozaurami

Europejskie Centrum Paleontologii, które ma m.in. służyć rozwojowi paleobiologii i paleontologii, powstało przy Uniwersytecie Opolskim. Centrum chce starać się o fundusze na badania, inwestycje czy np. na uruchomienie kierunku paleobiologia w jęz. angielskim.

Decyzję ws. powołania Europejskiego Centrum Paleontologii podjął na ostatnim posiedzeniu senat Uniwersytetu Opolskiego (UO) uznając, że wpisuje się ono w Strategię Rozwoju UO w latach 2015-2020.

Jak wyjaśniła PAP prof. UO dr hab. Elena Jagt-Yazykova z Zakładu Paleobiologii UO Centrum to jednostka ogólnouczelniana. Powołano ją na bazie już istniejącej pracowni i Zakładu Paleobiologii, które pod opieką mają kilku doktorantów oraz ok. 10 współautorów z innych ośrodków naukowych polskich i zagranicznych, np. Niemiec, Czech, Holandii, Belgii, USA czy Portugalii.

"Centrum formalnie zostało już powołane decyzją senatu UO, ale musimy jeszcze przygotować jego regulamin, który zatwierdzi potem senat, a także opracować warunki podpisywania międzynarodowych umów z ośrodkami naukowymi i uniwersytetami" - zaznaczyła.

Naukowiec wyjaśniła w rozmowie z PAP, że Centrum ma służyć rozwojowi paleobiologii czy paleontologii. "Zainteresowanie naukowców z całego świata naszym terenem i zbiorami jest olbrzymie. Chcielibyśmy stworzyć warunki do międzynarodowej współpracy i badań, nawiązać taką współpracę z uniwersytetami i jednostkami badawczymi w naszych dziedzinach i starać się o fundusze inwestycyjne na rozwój placówki, badania czy np. na uruchomienie kierunku paleobiologia w języku angielskim" - mówiła Jagt-Yazykova. Dodała również, że "marzeniem jest", by Centrum docelowo miało swoją samodzielną siedzibę.

Opolszczyzna to region bardzo bogaty w skamieniałości. W położonym niedaleko od Opola Krasiejowie znaleziono największe w Europie pokłady kości triasowych kręgowców. Odkrywka ta zyskała światową sławę w połowie lat 90. XX wieku Bardzo dobry stan zachowania okazów, ich duża liczba i różnorodność pozwoliły na rozpoczęcie prac badawczych, które trwają do dziś. Wśród wielu znalezionych na krasiejowskim cmentarzysku dinozaurów odkryto też zupełnie nieznanego; nazwano go Silesaurus Opolensis. "Materiały znalezione w Krasiejowie to prawdziwy skarb narodowy, prezent od pana Boga i wielki unikat. Co chwilę przynoszą coraz to ciekawsze dane" - zapewniała Jagt-Yazykova. Zaznaczyła też, że materiały badawcze dla ekspertów z jej dziedziny znajdowane są w woj. opolskim nie tylko w Krasiejowie, ale też np. w Gogolinie czy w kamieniołomie Odra.

Jagt-Yazykova dodała, że ogromną popularnością wśród fachowców z całego świata cieszyła się zorganizowana w ub. roku w Opolu konferencja paleontologiczna, którą firmowała ceniona wśród ekspertów ze swojej dziedziny dr Dorota Konietzko-Meier z Uniwersytetu Opolskiego. "Ta konferencja bardzo nam się udała, a dostępny u nas materiał badawczy tak spodobał się naukowcom, że propozycje współpracy od tego czasu spływają do nas w dużej ilości" - relacjonowała Jagt-Yazykova.

Powołane przy UO Europejskie Centrum Paleontologii ma służyć nie tylko prowadzeniu badań, pozyskiwaniu grantów czy uruchomieniu studiów w języku angielskim, ale też poszerzeniu działań popularyzujących odkrycia i osiągnięcia z zakresu paleobiologii. Jego założyciele planują np. organizację wystaw wyjazdowych, współpracę z młodzieżą szkolną oraz powiększenie istniejącej już w Krasiejowie wystawy zbiorów.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama