Bezpieczniej dla osób niewidomych

System wspomagający bezpieczne poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym powstaje na uczelniach w Krakowie i Białymstoku. Niewidomym mają pomagać w poruszaniu specjalne okulary zaopatrzone w mikrokamery.

Prototyp inteligentnego urządzenia mobilnego, ułatwiającego lokalizację, oraz wspomagającego przemieszczanie się osób niewidomych i słabowidzących tworzą naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Projekt realizowany jest w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kierownictwem Ewy Guzik-Makaruk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Tworzony przez naukowców system ma analizować obraz z mikrokamer umieszczonych np. w okularach. Według twórców ma on ostrzegać o zagrożeniach występujących na drodze. System będzie potrafił m.in. odczytywać numery nadjeżdżających autobusów i tramwajów. "Pozwoli on bezpiecznie poruszać się osobom niewidomym i pomoże uniknąć typowych zagrożeń związanych z wejściem użytkownika na jezdnię, z poruszającymi się pojazdami. Pomoże uniknąć kolizji z uczestnikami ruchu pieszego oraz z innymi przeszkodami" - powiedziała PAP Guzik-Makaruk.

"Przy projektowaniu rozwiązania uwzględnione będą różne techniki lokalizacji przestrzennej, bazujące m.in. na technologiach GPS i GSM, oraz mapach elektronicznych. Zbadane zostaną metody automatycznej oceny odległości od obiektów, bazujące na systemach elektronicznych, wizyjnych oraz 3D" - wyjaśniła.

Dodatkowo w ramach projektu opracowywany jest katalog występujących zagrożeń wraz z diagnozą poczucia bezpieczeństwa osób słabowidzących i niewidomych, będących użytkownikami ruchu drogowego. Przygotowywane przez naukowców Uniwersytetu w Białymstoku zestawienie powstanie na podstawie badań ankietowych. Jak podkreśliła Ewa Guzik-Makaruk, nikt do tej pory takich badań nie przeprowadzał. Naukowcy przeanalizują pod kątem skuteczności oraz efektywności obecne prawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób niewidomych. W razie potrzeby zaproponują inne rozwiązania, np. stosowane w państwach, które zwracają baczniejszą uwagę na problemy osób wykluczonych społecznie.

W prace nad projektem zaangażowany jest także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Dyrektor ośrodka Barbara Planta przyznała, że bardzo ważne jest, aby w pracach uczestniczyły osoby z dysfunkcją wzroku, bo tylko ostateczni użytkownicy są w stanie właściwie określić zarówno swoje potrzeby i oczekiwania, jak i efektywność powstających urządzeń.

"Aby rzecz przeanalizować kompleksowo dokonujemy także pierwszych tego rodzaju ogólnopolskich badań osób niewidomych osadzonych w aresztach i zakładach karnych, które popełniły różne często poważne przestępstwa. Chcemy zdiagnozować, jakimi pobudkami kierowali się ci ludzie i jak przebiega ich resocjalizacja" - powiedział Zbigniew Rau, koordynator Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt realizowany jest od stycznia 2012, potrwa 2,5 roku. Otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest koordynatorem projektów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa, realizowanych w dziewięciu jednostkach naukowych z całego kraju. Wśród jednostek uczestniczących w pracach PPBW są także m.in. Sąd Najwyższy, policja i prokuratura.

Wśród rozwijanych projektów w ramach PPBW są m.in. budowa systemu automatycznej transkrypcji mowy na tekst, budowa systemu wspomagającego identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz opracowanie nowych algorytmów kryptograficznych.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama