Niewidoczny problem?

Na Mazowszu blisko połowa mieszkańców wdycha tlen z rakotwórczymi pyłami. Co ciekawe, głównym winowajcą nie jest przemysł.

Jak wynika ze sprawozdań Unii Europejskiej, brudne powietrze skraca średnią długość życia mieszkańców Europy o ok. 8 miesięcy. Tymczasem w naszym regionie zła jakość powietrza wciąż stanowi poważny problem.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował, że prawie 45 proc. mieszkańców Mazowsza przez zbyt wiele dni jest narażonych na przekroczenie normy pyłu zawieszonego PM10, zaś dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM2,5 został przekroczony we wszystkich jedenastu punktach pomiarowych województwa. Emisja szkodliwych substancji pochodzi głównie z sektora komunalnego i mieszkaniowego. To efekt spalania w piecach o niskiej sprawności drewna, węgla, odpadów oraz śmieci. Pył, który powstaje w jego wyniku, zawiera substancje toksyczne, takie jak benzo[a]piren czy metale ciężkie.

Najgorsza sytuacja jest w Żyrardowie, Otwocku oraz Ciechanowie. Z kolei w Mławie opracowywany jest już plan gospodarki niskoemisyjnej. Dzieje się tak, bo przeprowadzone pomiary stężenia groźnych pyłów w tym mieście wskazały, że przekraczane są normy dzienne nawet 53 razy w ciągu roku. Według przyjętych norm, takich przekroczeń w roku może być najwyżej 35.

– Jakość powietrza w Płocku nie odbiega znacząco parametrami od średniej dla województwa mazowieckiego. Przekroczone są stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo[a]pirenu. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w Płocku jest napływ szkodliwych substancji z innych części kraju i ogrzewanie gospodarstw domowych węglem. Choć w ostatnich latach nastąpił spadek emisji pyłów z zakładów przemysłowych, w tym z PKN Orlen S.A., to nie towarzyszył temu duży spadek stężeń PM10 – powiedział Adam Ludwikowski, mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska na konferencji w Płocku.

Wyniki analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wskazują, że pyły są efektem spalania zarówno paliw (komunikacja), jak i ogrzewania domów jednorodzinnych, bo tu nie obowiązują żadne normy, tak jak w przypadku zakładów przemysłowych. Szczegółowe dane dotyczące jakości powietrza publikowane są na bieżąco na stronie internetowej www.sojp.wios.warszawa.pl.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EKOLOGIA, NAUKA

Reklama

Reklama