Mumie w Radomiu

Ceremonia balsamowania zwłok zostaje zakłócona. Z nagła do mocno zaciemnionej sali wchodzi zabandażowana mumia.

Pokazują one zarówno świat egipskich bogów, jak i codzienne życie starożytnych Egipcjan. Można tu zobaczyć maskę faraona Tutenchamona, popiersie królowej Nefretete, posągi bóstw i władców, a obok tego precjoza sztuki jubilerskiej. Stroje, peruki i narzędzia codziennego użytku przybliżają zwykłe, toczące się przed tysiącami lat życie. Wyjątkową atrakcją jest inscenizacja rytuałów mumifikacji.

Egipskie ślady w Biblii – znane i mniej znane
Komentuje ks. Zbigniew Niemirski, biblista: – O Egipcie Pismo Święte mówi prawie 400 razy. Już ta prosta informacja pokazuje, że dla badań historii i teologii biblijnej znajomość dziejów i kultury starożytnego Egiptu ma bardzo duże znaczenie. Egipt to kraj, do którego dotarł w czasie swych wędrówek patriarcha Abram-Abraham. To miejsce, gdzie został sprzedany syn patriarchy Jakuba Józef, nazwany potem egipskim.

W Egipcie urodził się Mojżesz, który stamtąd wyprowadził swój lud, prowadząc go do Ziemi Obiecanej. Do Egiptu uciekła Święta Rodzina, chroniąc się przed gniewem króla Heroda. Wszyscy znamy te biblijne opowiadania. A oprócz nich jest cała gama mniej znanych, a równie ważnych faktów.

O Palestynie z połowy II tysiąclecia przed Chr. czytamy na glinianych tabliczkach odkrytych w egipskim Tell El-Amarna. Król Salomon, budowniczy jerozolimskiej świątyni z X w. przed Chr., wzorował się na egipskiej administracji, budując swą strukturę urzędniczą. Za panowania tegoż króla miał miejsce łupieski najazd faraona Szeszonka. W 608 r. przed Chr. pod Megiddo, w palestyńskich Górach Karmel, zginął pobożny król Jozjasz, stawiając czoła idącym z Egiptu ku Mezopotamii wojskom faraona Necho.

Do Egiptu, po najeździe babilońskiego króla Nabuchodonozora w 587 r. przed Chr., został uprowadzony prorok Jeremiasz. Od końca IV w. przed Chr. do 198 r. przed Chr. Palestyna znajdowała się pod kontrolą Egiptu. Mądrość egipskich uczonych wywarła swój wpływ na niektóre z biblijnych tekstów. Przykładem może być tzw. Mądrość Amenemope – przysłowia egipskie przerobione i włączone w biblijną Księgę Przysłów. W Egipcie, w początkach III w. przed Chr., dokonano przekładu hebrajskiej Biblii na język grecki. To tłumaczenie nosi nazwę Septuaginty. W kraju nad Nilem, w społeczności żydowskich emigrantów, powstała starotestamentalna Księga Mądrości. Tam też najprawdopodobniej został napisany nowotestamentalny List do Hebrajczyków.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama