Ważne bazgroły

Co Mikołaj Kopernik napisał na marginesie książki wuja?

W Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskie­go odbyła się ostatnio konferencja naukowa „Stan badań nad odręcznymi zapi­skami Mikołaja Kopernika w sta­rych drukach biblioteki WSDMW „Hosianum” w Olszynie. Poprowa­dził ją ks. Tomasz Garwoliński.

Cała sprawa zaczęła się w grudniu ubiegłego roku, kiedy prof. Teresa Borawska wskazała, że część odręcznych zapisków w księgach biblioteki może być zrobiona własnoręcznie przez wielkiego astronoma.

W bada­nie tej kwestii zaangażowali się m.in. prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, bp Julian Wojtkowski, a także laboratorium kryminalis­tyczne w Olsztynie, które zaofero­wało pomoc w identyfikacji pisma Mikołaja Kopernika – porównując zapiski z rękopisami astronoma.

– Notatki, nad którymi prowa­dzimy badania, znajdują się w dzie­sięciu woluminach pochodzących z XV i pierwszej połowy XVI wieku. Są to księgi prawnicze, filozoficzne, teologiczne i astronomiczne – mówił podczas konferencji ks. Garwoliński.

Zapiski w inkunabułach to m.in. podkreślenia, notatki i poprawki – część z nich została wykonana przez Kopernika, inne przez Łukasza Watzenrode czy Tiedemanna Giese.

Zapiski wymagają dalszych ba­dań z pomocą grafologów.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| HISTORIA, NAUKA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg