ONZ o braku zdrowej wody pitnej

Blisko 900 mln ludzi na całym świecie nadal zdanych jest na niepewne źródła wody do codziennego użytku.

1,8 mln dzieci poniżej 5. roku życia umiera rocznie na choroby związane z biegunką, powodowane brakiem zdrowej wody pitnej i nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi. Dane te przytoczył 16 września stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie na trwającej w tym szwajcarskim mieście 15. sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka.

Abp Silvano Tomasi przypomniał, że zmniejszenie o połowę liczby ludzi bez dostępu do zdrowej wody czy bez odpowiednich warunków sanitarnych należy do Milenijnych Celów Rozwoju. Na drodze do ich osiągnięcia jest jeszcze wiele przeszkód, w tym zwłaszcza niezdolność administracji do zapewnienia sprawiedliwego rozdziału zasobów wodnych. Dostęp do świeżej wody jest prawem człowieka. Wiąże się z jego prawem do życia i zdrowia, gdyż bez niej są one zagrożone. Wszystkim, także najbiedniejszym, trzeba zapewnić udział w decyzjach politycznych dotyczących gospodarowania wodą – zauważył watykański przedstawiciel. Zgodnie z nauką społeczną Kościoła prawo do wody pitnej jest powszechne i niezbywalne. Abp Tomasi podkreślił też odpowiedzialność sektora państwowego i prywatnego za zapewnienie wszystkim wody i służby sanitarnej. Ponadto wskazał na konieczność ochrony rzek i wód podgruntowych przed zanieczyszczeniem nawozami sztucznymi, co grozi ludzkiemu zdrowiu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama