Pracownia nanomedyczna w Śląskim Uniw. Med.

Stworzona kosztem 11,6 mln zł pracownia nanomedyczna, gdzie m.in. opracowywane będą substancje chemiczne do produkcji nowych leków, ruszyła w zabrzańskim ośrodku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Twórcy laboratorium podkreślają pionierski charakter przedsięwzięcia i wskazują, że jego realizacja oznacza wielki skok rozwojowy dla polskiej medycyny. Stworzenie pracowni jest częścią wartego prawie 90 mln zł projektu "Śląska Bio-Farma", w którym uczestniczy kilka śląskich uczelni i ośrodków medycznych.

Nanomedycyna to dziedzina wykorzystująca mikrocząsteczki w diagnostyce i terapii. Specjaliści zaliczają ją do najbardziej przyszłościowych i innowacyjnych gałęzi medycyny. Niewidoczne gołym okiem nanocząsteczki wykorzystywane są m.in. w leczeniu nowotworów. Mogą być też użyte w najnowszych generacjach leków. Teraz badania w tym zakresie będzie można prowadzić również w Zabrzu.

"Stworzenie laboratorium o tak wysokim potencjale badawczym daje unikalną możliwość badania wpływu związków chemicznych, w tym także leków, na komórki i tkanki. Zastosowanie tych nowoczesnych metod stwarza unikalne możliwości badań nad podłożem molekularnym różnych chorób oraz poszukiwania nowych leków, mogących skutecznie leczyć pacjentów" - wyjaśnił w czwartek prof. Romuald Wojnicz, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w Zabrzu, gdzie powstało laboratorium.

Ośrodek dysponuje zaawansowanym technologicznie sprzętem, m.in. mikroskopem elektronowym oraz aparaturą, dającej możliwość fizycznego utrwalania tkanek (witryfikacji) bez ich uszkadzania. Możliwa jest także trójwymiarowa obserwacja cząsteczek w ich naturalnym stanie. W efekcie powstała pierwsza w Polsce linia technologiczna do badań materiału medycznego na poziomie rozdzielczości atomowej. Centrum nanomedyczne będzie służyło także do kształcenia studentów i kadry naukowej uczelni.

Rzecznik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Krystian Dudek, podkreślił, że nowa pracownia w Zabrzu to w Polsce pionierskie przedsięwzięcie. "Najbliższe tak zaawansowane laboratorium, z którym współpracują instytucje medyczne z naszego kraju, działa w Pradze" - powiedział.

Centrum nanomedyczne jest częścią Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej - to projekt istniejącego od czterech lat konsorcjum, realizującego projekt "Śląska Bio-Farma". W ramach tego przedsięwzięcia w regionie powstaje Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. Będzie to sieć zintegrowanych i ściśle współpracujących ze sobą specjalistycznych laboratoriów badawczych, wyposażonych w odpowiednią, najczęściej unikalną aparaturę. Koszt 5-letniego projektu to prawie 90 mln zł.

Wśród założycieli konsorcjum znalazły się czołowe śląskie ośrodki naukowe: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. "Śląska Bio-Farma" to jeden z 11 dużych projektów z zakresu infrastruktury badawczej w Polsce, przewidzianych do realizacji w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" w latach 2007-2013.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg