Rok Dzikich Łąk

Rok 2012 jest "Rokiem Dzikich Łąk" w Biebrzańskim Parku Narodowym (Podlaskie) - największym takim parku w Polsce. Zaplanowano działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, konkursy, wykłady naukowe - poinformował wicedyrektor parku Andrzej Grygoruk.

Biebrzański Park Naukowy chroni głównie cenne obszary bagienne. Grygoruk tłumaczy, że dzikie łąki to właśnie charakterystyczne biebrzańskie otwarte przestrzenie z podmokłymi łąkami, torfowiska, gdzie żyją najważniejsze gatunki chronione w parku, m.in. ptaki wodno-błotne.

Łąki te, dawniej były użytkowane rolniczo, później przez wiele lat zarastały.

Obecnie Biebrzański Park Narodowy dzierżawi różnym podmiotom około 10 tys. hektarów łąk. Są one koszone, a w zamian za to rolnicy pozyskują unijne dopłaty. Na łąkach tych nie stosuje się żadnych nawozów, nie zasiewa się ich, nie zbiera się też siana na paszę. Zbierana biomasa coraz częściej ma być wykorzystywana do celów energetycznych. "Tereny te odzyskują otwarty charakter. Liczymy, że zyska na tym przyroda" - dodaje Grygoruk.

Według dyrekcji parku, sucha jesień sprzyjała koszeniu, podobnie jak zima, bo mimo że nie ma mrozu i bagna nie są zamarznięte, łąki koszą głównie ratraki przerobione na kosiarki, które nie mają problemu z poruszaniem się po grząskim terenie. Większość terenów nad Biebrzą została wykoszona jesienią, do listopada, koszenie odbywa się jeszcze w kilku ostatnich miejscach.

W ramach obchodów "Roku Dzikich Łąk" zaplanowano konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne nt. bioróżnorodności ekologicznej Biebrzy, będą wykłady naukowe w ramach Wszechnicy Biebrzańskiej. "Być może powstanie też film" - powiedział Grygoruk.

W 2011 roku Biebrzański Park Narodowy wspólnie z kilkoma kwaterodawcami nad Biebrzą sprzedał turystom 22,5 tys. kart wstępu do parku. To o 5 tys. mniej niż rok wcześniej. Nie oznacza to jednak wprost, że mniej turystów odwiedziło park czy dolinę Biebrzy. Grygoruk przyznał, że kwaterodawcy sprzedawali bilety bez prowizji, mniej było tych kwater, gdzie dotychczas można było nabyć bilety, stąd - w ocenie parku - mniej ich sprzedano.

Biebrzańskie bagna są największym obszarem bagienno-torfowiskowym w Polsce. Biebrzański Park Narodowy ma powierzchnię ponad 59 tys. hektarów. W 2013 roku park będzie obchodzić 20-lecie istnienia. Jak powiedzał Grygoruk, rok 2013 będzie obchodzony jako "Rok Biebrzy".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama