Święto Krowy

2 września w Parku Narodowym "Ujście Warty" po raz dziewiąty odbędzie się Święto Krowy - impreza przypominająca o tym, jak ważnym elementem tamtejszego krajobrazu są krowy, które pomagają utrzymać korzystne warunki siedliskowe dla ptaków.

"Gdyby nie krowy, moglibyśmy nie mieć okazji do obserwacji takich gatunków jak rycyk, krwawodziób, płaskonos, cyranka, derkacz, skowronek i innych. Ptaki te potrzebują terenów o niskiej roślinności, gdzie mogą zakładać gniazda i zdobywać pożywienie. Dlatego każdego roku trzeba łąki wykaszać, aby nie zaczęły zarastać. Wielki udział mają w tym krowy, które jedząc trawę pracują jak ekologiczne kosiarki" - powiedział PAP Łukasz Cieślik z Parku Narodowego "Ujście Warty".

Każdego roku na terenie parku można obserwować kolorowe stada krów: czerwonych, brązowych, czarnych i kremowych. Od początku lata do później jesieni na rozległych łąkach pasie się kilka tysięcy tych zwierząt.

Święto Krowy to impreza o charakterze edukacyjno-rozrywkowym odbywająca się w siedzibie Parku w Chyrzynie.

W programie zaplanowano m.in. wykłady naukowe, np. na temat historii chronionych obecnie terenów, a także wystawy o tematyce przyrodniczej. Tradycyjnie zostanie także rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, który towarzyszy Świętu Krowy.

Przewidziano wiele atrakcji dla dorosłych i najmłodszych, a wśród nich: konkurs dojenia krowy, robienia masła, a także quiz rodzinny sprawdzający wiedzę o Parku Narodowym "Ujście Warty" i o krowach. Będą występy zespołów ludowych oraz stoiska gastronomiczne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Żabic, Górzycy i Kamienia Wielkiego. Na stoisku wikliniarskim będzie można nauczyć się wyplatania koszy. Nie zabraknie kramów z pamiątkami przyrodniczymi i rękodziełem ludowym oraz miodu z pasieki.

Teren Parku Narodowego "Ujście Warty" jeszcze 250 lat temu porastały rozległe łęgi. W trakcie panowania króla Prus Fryderyka II Wielkiego (1740-86) lasy wykarczowano, zmeliorowano dolinę dolnej Warty, a wyrwane bagnom ziemie oddano pod osadnictwo i do użytku rolniczego. Prowadzono tam głównie wypas bydła, koni, gęsi oraz koszono trawę. W wyniku wieloletniego, rolniczego użytkowania powstały unikalne, otwarte siedliska lęgowe, które do dziś przyciągają ptaki wodne i błotne.

Jednym z ważniejszych zadań Parku jest obecnie powstrzymanie niekorzystnych zmian siedliskowych. Polegają one przede wszystkim na zarastaniu łąk i pastwisk, a wynikają głównie z zaniechania ich użytkowania. Następstwem tego jest kurczenie się otwartych siedlisk, będących miejscem gnieżdżenia i żerowania wielu zagrożonych i ginących gatunków ptaków.

Aby temu zapobiec, na terenie obecnego Parku od wielu lat stosuje się koszenie łąk oraz wypas bydła i koni. Poświęcając tym zwierzętom całą imprezę przyrodnicy chcą zwrócić uwagę na rolę bydła domowego jako istotnego elementu w aktywnej ochronie siedlisk ptaków łąkowych, jak również podkreślić znaczenie udziału hodowców bydła w ochronie przyrody.

W parku "Ujście Warty" występuje ponad 270 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Jest to również znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków migrujących, przede wszystkim dzikich gęsi. Jesienią ich liczba sięga na tym terenie 60-80 tys. osobników, a zdarzały się lata, kiedy było ich nawet 200 tys.

Pierwsze Święto Krowy odbyło się w "Ujściu Warty" w 2004 roku. Organizatorem imprezy jest Park Narodowy "Ujście Warty".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg