Odkrycie z czasów Cesarstwa

Odtajnione lotnicze i satelitarne zdjęcia szpiegowskie pomogły brytyjskim archeologom namierzyć na terenie Rumunii ślady wału Trajana - rzymskiej budowli sprzed 1800 lat - poinformował na swojej stronie internetowej University of Glasgow.

Rzymianie zbudowali mur w II w. n.e., żeby chronił Imperium przed najazdami barbarzyńców z północy. Brytyjscy archeolodzy z University of Glasgow i Exeter, na podstawie analizy zdjęć, zidentyfikowali fortyfikację, która ciągnęła się od Dunaju do Morza Czarnego.

Pierwotnie mur mierzył 8,5 m szerokości i ponad 3,5 m wysokości. Granicy wzdłuż niego strzegły 32 forty i 31 mniejszych strażnic. Podobną funkcję spełniał wał Hadriana zbudowany w Brytanii.

Wał Trajana składał się z trzech odrębnych murów o różnym czasie powstania: z małego wału ziemnego, dużego wału ziemnego i wału kamiennego. Budowlę znano już wcześniej, ale błędnie identyfikowano jako pozostałość po Bizancjum lub wczesnym średniowieczu.

W Wielkiej Brytanii około 50 proc. stanowisk archeologicznych odkryto na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Dlatego archeolodzy brytyjscy postanowili zastosować tę samą metodę w innych krajach.

Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej alianci i Niemcy zrobili dziesiątki milionów zdjęć lotniczych Europy i Bliskiego Wschodu. Obecnie są one publicznie dostępne. Ponadto, odtajniono około 900 tys. zdjęć satelitarnych wykonanych w latach 60., 70. i 80. w ramach programu szpiegowskiego US CORONA.

Te zdjęcia sprzed dekad są szczególnie cenne dla archeologów, ponieważ proces industrializacji, rolnictwo i urbanizacja wpływają na zmianę krajobrazu, przekształcając lub zasłaniając wcześniejszą rzeźbę terenu. Dlatego archeolodzy brytyjscy pokładają duże nadzieje w zastosowanej przez nich metodzie wyszukiwania stanowisk archeologicznych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg