Gaz w piasku

Wyobraź sobie podziemne składowisko, w którym mieści się tyle gazu, że wystarczyłoby go dla całego państwa na trzy lata. Wyobraź sobie, że mieści się ono nie w nieczynnej kopalni czy naturalnej pustej „przestrzeni” w skałach, tylko... w piaskowcu.

Gdy w połowie października przyjechaliśmy do Inčukalns na Łotwie, silniki ogromnych pomp hałasowały na całą okolicę. Ale ten hałas nie potrwa długo. Właśnie kończy się sezon tłoczenia gazu pod ziemię. Za kilka dni, gdy gazociągami z Rosji zacznie płynąć mniej gazu, zatłoczony przez letnie miesiące gaz będzie wypływał na zewnątrz. I tak do wiosny. Gdy zacznie się lato, cykl po raz kolejny się powtórzy. W ciepłe miesiące nadmiar kupowanego z Rosji gazu wędruje pod ziemię, a zimą, gdy zapotrzebowanie na błękitne paliwo jest nawet sześć razy większe niż latem, gaz z podziemnego magazynu z powrotem trafi do sieci naziemnej.

Idealna lokalizacja

Inčukalns to podziemny magazyn gazu, który znajduje się na Łotwie, w okolicach Rygi. Co roku zimą zasila nie tylko łotewską, ale także litewską i estońską sieć. Niewielka ilość zgromadzonego pod ziemią gazu jest nawet zatłaczana z powrotem do Rosji. A wszystko dlatego, że w czasie srogiej zimy zużycie gazu w tamtych rejonach jest tak duże, że istniejące gazociągi nie byłyby w stanie pompować tak dużych jego ilości.

Można by pomyśleć o wybudowaniu gazociągów o większej przepustowości, ale wtedy w miesiącach letnich byłyby one niewykorzystane. Bardziej opłaca się więc wybudować coś w rodzaju bufora – instalację, która magazynuje nadwyżki i uwalnia je w razie potrzeby. Region Inčukalns nadaje się do tego idealnie. Gaz w tej oryginalnej instalacji nie jest magazynowany w pustej podziemnej przestrzeni, tylko w naturalnie występującym tam piaskowcu. Piaskowiec to skała, którą można porównać do gąbki. Jest bardzo perforowana i w tych perforacjach można upchnąć bardzo dużą ilość gazu. Na Łotwie, z powodu budowy geologicznej, jest kilkanaście miejsc, gdzie gaz można magazynować w piaskowcu.

Gdyby wszystkie je wykorzystać, pod ziemią zmieściłoby się nawet 50 miliardów metrów sześciennych paliwa. To mniej więcej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na gaz całej Unii Europejskiej. Dla Łotwy, kraju, który rocznie zużywa około 800 mln metrów sześciennych gazu, magazyn mogący pomieścić ponad 60 razy więcej jest niepotrzebny. Choć struktura geologiczna kraju jest znana, nie wykorzystuje się kilku różnych lokalizacji do magazynowania gazu. Łotwie i krajom ościennym w zupełności wystarczy podziemny magazyn Inčukalns. Inne kraje bałtyckie – zarówno Litwa, jak i Estonia – także mają pod ziemią warstwy piaskowca, ale w przypadku Estonii warstwy, które mogłoby być magazynem, są zbyt blisko powierzchni, bo na głębokości zaledwie 300 metrów, z kolei w przypadku Litwy są za głęboko, bo sięgają ponad 2000 metrów w głąb.

Łotwa ma warunki idealne – piaskowiec znajduje się na głębokości około 700 metrów. Ponadto zarówno nad warstwą piaskowca, jak i pod nią leży nieprzepuszczalna dla gazu warstwa skał i gliny. Wspomniane warstwy tak się układają, że w okolicach Inčukalns porowaty piaskowiec tworzy coś w rodzaju naturalnej wypukłości. Po wtłoczeniu gaz utrzymuje się w niej sam. No chyba, że zostanie otwarty któryś z otworów. Wtedy stłoczony pod ciśnieniem gaz zacznie sam wypływać na zewnątrz.

Sprężanie i schładzanie

Zanim sam wypłynie, trzeba go jednak do środka wtłoczyć. To procedura, w której liczy się cierpliwość. Gazu pod ziemię nie można zatłaczać zbyt szybko. Pory piaskowca mogłyby ulec wtedy zniszczeniu, a to zmniejszyłoby pojemność składowiska. W Inčukalns mieści się około 4,5 mld metrów sześciennych błękitnego paliwa. To ponad 30 proc. tego, co rocznie zużywa Polska. Polska we wszystkich swoich magazynach ma go w sumie 3 mld metrów sześciennych. Zanim jednak pospiesznie wyciągnięte zostaną analogie i zrobione porównania, trzeba zwrócić uwagę na to, że na Łotwie mieszka około 2 mln ludzi, a w Polsce 38 milionów. Poza tym Polska rocznie zużywa około 15 miliardów metrów sześciennych gazu, a Łotwa 800 milionów.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama