Więcej wody dla przyrody

Do nadmiernego odpływu wody z terenu Polski przyczyniają się zmiany klimatu, urbanizacja, nadmierna melioracja czy regulowanie cieków. W efekcie wody opadowe i roztopowe odprowadzane są szybko do rzek, zwiększając falę powodziową.

40 mln m3 wody zmagazynowano w lasach dzięki projektom 'małej' retencji na obszarach nizinnych i górskich - to 4 razy tyle, ile mieści jej Morskie Oko. Ich podsumowaniu poświęcona była konferencja Lasów Państwowych w Warszawie.

Polska jest krajem stosunkowo ubogim w wodę. Do nadmiernego odpływu wody przyczyniają się zmiany klimatu, urbanizacja, nadmierna melioracja czy regulowanie cieków. W efekcie wody opadowe i roztopowe odprowadzane są szybko do rzek, zwiększając falę powodziową. Tylko w 2009 r. Lasy Państwowe oszacowały straty spowodowane ulewnymi deszczami i powodziami, które dotknęły południową Polskę, na ponad 65 mln zł.

Głównym problemem jest mała liczba zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów mokradłowych. Po wejściu Polski do UE pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania działań związanych z retencją. W 2006 r. powstał pomysł realizacji dwóch projektów retencyjnych (górskiego i nizinnego), które wpisano na listę projektów indywidualnych POIiŚ, powierzając Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - rolę ich koordynatora.

Łącznie w ich wyniku powstało lub zostało odbudowanych 7100 różnych obiektów na terenie 232 nadleśnictw - stanowiących ponad połowę nadleśnictw w Polsce. Dzięki nim w lasach zretencjonowano ponad 40 mln m3 wody. Łączny koszt wszystkich inwestycji wyniósł ponad 358 mln zł z czego 15% pochodziło ze środków Lasów Państwowych.

"To unikatowe przedsięwzięcie w skali całej Europy - podkreślił podczas konferencji Adam Wasiak, dyrektor generalny LP. - Przeprowadziliśmy ponad 1400 postępowań przetargowych, a do refundacji złożono kilka tysięcy faktur. Było to dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ nie mogliśmy korzystać z doświadczeń innych krajów, gdyż nikt wcześniej nie realizował tego typu działań o tak dużym zasięgu".

O korzyściach płynących z projektów oraz potrzebie ich kontynuacji mówili także m.in. Wiesław Krzewina - zastępca dyrektora generalnego LP, Piotr Adamski - dyrektor CKPŚ, Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Krystian Szczepański - zastępca prezesa NFOŚiGW, prof. Marek Gromiec, Magdalena Dul-Komosińska - dyrektor Fundacji WWF Polska.

Więcej na www.ckps.lasy.gov.pl

Źródło informacji: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama