Zobaczyć niewidoczne

Fiński matematyk dr Joonas Ilmavirta, którego prace mogą znaleźć zastosowanie w interpretacji zdjęć rentgenowskich, otrzymał we wtorek w Warszawie Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha.

Nagroda (25 tys. zł) przyznawana jest za najlepszą pracę doktorską z matematyki. Jak uzasadniło jury, badania laureata nie tylko prowadzić mogą do lepszych interpretacji w radioterapii, ale także są interesującymi i ważnymi problemami matematycznymi.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas inauguracji 6. Forum Matematyków Polskich na Politechnice Warszawskiej.

"W obrazowaniu medycznym albo w testach przemysłowych często chcemy zobaczyć, co jest wewnątrz jakiegoś obiektu, ale nie możemy tam fizycznie wniknąć. Nie możemy przeciąć pacjenta na pół albo podróżować do wnętrza Ziemi. Aby dowiedzieć się, co jest w środku, trzeba się uciec do metod niebezpośrednich. To może zagadnienie z zakresu fizyki, ale kiedy sformułuje się je w języku matematyki, staje się skomplikowanym problemem. Ja w swoich badaniach zajmuję się właśnie jednym z takich czysto matematycznych problemów związanych z niebezpośrednimi pomiarami" - wyjaśnił w rozmowie z PAP dr Ilmavirta. Przyznał, że nie jest to może matematyka stosowana, ale matematyka, która zastosowania może znaleźć.

Nagrodzona rozprawa "On the Broken Ray Transform" została napisana pod kierunkiem profesora Mikko Salo na Uniwersytecie w Jyvaeskylae w Finlandii. W swojej dysertacji laureat opisał narzędzia matematyczne przydatne do badania załamanych fal rentgenowskich. Uzyskane przez niego wyniki mają ważne zastosowanie w tomografii komputerowej. Z jednej strony pomogą w lepszej interpretacji zdjęć rentgenowskich, a z drugiej - prowadzą do nowych problemów matematycznych, np. z metod optymalizacji na rozmaitościach riemannowskich.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny nauk matematycznych przyznawana jest przez firmę Ericpol oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Stanowi wyraz uznania dla matematyki i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie. Inicjatywa ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki. Nagroda jest jedną z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce. To już siódma edycja konkursu.

Podczas 6. Forum Matematyków Polskich na Politechnice Warszawskiej wręczono również nagrody dla najlepszych polskich matematyków. Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków trafiła do Błażeja Wróbla z Politechniki Wrocławskiej, Nagrodę im. Kuratowskiego przyznano ex aequo Joannie Kuładze-Przymus z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu i z Instytutu Matematyki PAN (IM PAN) oraz Mateuszowi Michałkowi z IM PAN. Z kolei Nagroda Główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych trafiła do prof. Krzysztofa Frączka z UMK.

Prof. Stefan Banach (1892-1945) był twórcą analizy funkcjonalnej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki, który pomógł znaleźć równania stosowane do opisywania złożonych zjawisk przyrodniczych, w tym mechaniki kwantowej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama