Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi

E-usługi, opaska monitorująca funkcje życiowe oraz cyfrowy długopis - to nowoczesne rozwiązania testowane w Domu Pomocy Społecznej "Syrena". Są one elementem wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie Warszawy.

W Warszawie jest 19 domów pomocy społecznej, w tym 5 prowadzonych przez podmioty niepubliczne w ramach umów zawartych z urzędem miasta. Ratusz ma również porozumienia z powiatami, które przyjmują warszawiaków. W 2015 r. Warszawa na funkcjonowanie i pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w stolicy i poza nią przeznaczyła łącznie blisko 115 mln zł. Miasto zapewnia pobyt w tych placówkach blisko 2,9 tys. osobom.

"Dzięki nowym technologiom nie tylko poprawi się jakość usług opiekuńczych, ale również będzie możliwa większa samodzielność mieszkańców domów pomocy społecznej, a w dalszej perspektywie starszych osób mieszkających we własnych domach" - powiedziała dziennikarzom prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dodała, że w Warszawie ponad 450 tys. osób ma powyżej 60 lat i już teraz seniorzy stanowią 26 porc. mieszkańców.

Dzięki e-dokumentacji i e-usługom - jak tłumaczyła dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Syrena" Małgorzata Słomian - domy pomocy społecznej mogą lepiej dopasować usługi świadczone mieszkańcom. Przekonywała, że system pozwala na efektywniejsze tworzenie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz harmonogramów pracy. Docelowo zintegrowane systemy mają zostać wdrożone we wszystkich miejskich domach pomocy społecznej.

Słomian dodała, że w DPS "Syrena" testowane są również opaski, które nosi 10 mieszkańców. Monitorują one temperaturę skóry, mierzą rytm serca, automatycznie przesyłają informację o upadku i ewentualnej utracie przytomności do osoby opiekującej się. Urządzenie wskazuje obszar, w którym znajduje się użytkownik. Dodatkowo, opaska ma funkcję przypominającą o konieczności zażycia leków.

Kolejne sprawdzane urządzenie to długopis cyfrowy, który wygląda i pełni funkcję jak długopis tradycyjny, ale informacja jest automatycznie przenoszona do komputera. System ten ma się sprawdzić w przypadkach, gdy pracownik nie ma łatwego dostępu do komputera, np. jest w mieszkaniu osoby, której świadczone są usługi opiekuńcze.

Podopieczna "Syreny" Józefa Zapolska zaznaczyła, że dzięki nowym urządzeniom czuje, że "gdzieś, ktoś nad nią czuwa". "Mam takie wrażenie, że nie jestem sama" - zaznaczyła.

System e-opieki będzie się składał z Centrum Zarządzania świadczącego podopiecznym teleusługi, urządzeń umożliwiających kontakt z Centrum Zarządzania (m.in. przycisk SOS, telefon komórkowy, czytniki parametrów życiowych) oraz sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.

Po zakończeniu testów rozpocznie się pierwszy etap projektu e-opieki, tj. zaprojektowanie i budowa systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania teleinformatyczne oraz przetestowanie w wybranych domach pomocy społecznej. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie systemu wśród osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa powiedział dziennikarzom, że całkowity budżet - obejmujący również usługi opiekuńcze - dla Warszawy i innych gmin sięgnie 20 ml zł.

Z informacji ratusza wynika, że 65-letnie kobiety będą średnio żyły 85 lat, a mężczyźni z tego samego rocznika - 82 lata. 65-letni warszawiacy będą żyli dłużej niż ich statystyczni rówieśnicy z Mazowsza i kraju; odpowiednio o 1 rok i 1,5 roku. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w Warszawie w 2050 r. liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w stosunku do 2014 r. o 105,7 tys., tj. o 22 proc. Prognozowany trend - jak zaznacza miasto - wskazuje na potrzebę podejmowania działań nakierowanych na zapewnienie godnego życia warszawskim seniorom.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama