Poznań odkrywa przeszłość

Ok. 7 tys. zabytków odnaleźli dotąd archeolodzy w trakcie wykopalisk w miejscu dawnej kolegiaty w Poznaniu. Odkryte przez nich wejście prowadzące do świątyni zostanie specjalnie wyeksponowane po przebudowie placu w centrum miasta.

Ze względu na dokonane odkrycia, planowane na jesień rozpoczęcie modernizacji pl. Kolegiackiego rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Prace potrwają rok.

Kolegiata pw. św. Marii Magdaleny do końca XVIII w. była najważniejszym kościołem lewobrzeżnego Poznania. Zaplanowane prace modernizacyjne na obecnym placu Kolegiackim mają przekształcić przestrzeń na której dotąd znajdował się parking w miejsce spotkań, odpoczynku, wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Realizowane przez zespół archeologów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prace wykopaliskowe rozpoczęły się w kwietniu 2016 roku. Obecnie prowadzone są na obszarze całego placu Kolegiackiego; badacze przeszukują grunt na głębokości 60 cm.

Kierujący wykopaliskami dr Marcin Ignaczak powiedział w piątek na konferencji prasowej, że dotąd udało się przebadać ok. 7 proc. terenu zajmowanego przez nieistniejącą już świątynię. Podkreślił, że efekty prac przeszły wszelkie wcześniejsze założenia. Do tej pory archeologom udało się odnaleźć ok. 7 tys. zabytków, w większości o unikatowym charakterze.

"W południowej części placu odkryliśmy dobrze zachowane chodniki wykonane z kamieni, które zbiegają się w jednym miejscu. Może to wskazywać na wejście, prawdopodobnie do kruchty dawnej kolegiaty. Zachował się także próg wejściowy i fragment posadzki" - powiedział Ignaczak.

Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski powiedział, że obecnie architekci pracują nad jak najlepszym wyeksponowaniem odkrytych pozostałości kolegiaty. Spowoduje to przesunięcie terminu rozpoczęcia modernizacji placu.

"Zdajemy sobie sprawę, że dokonywanie zmian w już praktycznie gotowym projekcie jest żmudne i czasochłonne, a badania archeologiczne ciągle trwają. Warto jednak poświęcić sprawie tyle czasu, ile ona wymaga, nawet kosztem przesunięcia na nieco później samej inwestycji" - powiedział wiceprezydent.

Na rewaloryzację pl. Kolegiackiego miasto przeznaczyło 10 mln zł. Odnowiona i zmieniona zostanie płyta placu, wyeksponowane zostaną zarysy dawnej świątyni, stanie makieta kolegiaty, pojawi się też fontanna. Specjalna szklana posadzka umożliwi zobaczenie odkrytego niedawno przez archeologów wejścia do świątyni i prowadzących do kościoła chodników.

Wśród odnalezionych dotąd przez archeologów przedmiotów są m.in. krzyżyki, szklane i kościane paciorki ze średniowiecznych i nowożytnych różańców, przedmioty liturgiczne, przedmioty codziennego użytku, fragment dzwonu kościoła a także monety pochodzące z różnych czasów. W trakcie prac odkryto też m.in. szkielet ze śladami trepanacji czaszki oraz grób duchownego z zachowanymi fragmentami szat.

Poznańska świątynia swego czasu należała do najbardziej okazałych w Europie, dzięki wieży była też najwyższym budynkiem w Poznaniu. Według niektórych źródeł, wieża wraz z hełmem i iglicą sięgała blisko 115 m.

Ufundowany w XIII w. kościół przez wieki był najważniejszą świątynią lewobrzeżnego Poznania. W XVII został zniszczony przez wojska szwedzkie, a odbudowaną kolegiatę w XVIII strawiły pożary. Ostatecznie parafia farna przeniosła się do pobliskiego pojezuickiego kościoła, zaś resztki kolegiaty rozebrano na początku XIX w. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny, edytor: Paweł Tomczyk

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama