DIALOG WIARY I NAUKI .:::::.

Wiara i nauka. Na ogół taka kombinacja rodzi w nas pewien dyskomfort. Wolelibyśmy, żeby te pojęcia występowały osobno, nie akceptujemy spójnika „i”. A jeśli już, to w ramach zestawienia przeciwieństw. Wiara jako podejście archaiczne, wręcz zacofane, nauka zaś jako to wszystko, co kojarzy się z nowoczesnością, obiektywizmem i trzeźwością umysłu.

Sobór Watykański II uznał autonomię różnych dziedzin życia – czy oznacza to, że płaszczyzny wiary i nauki nie mają punktów wspólnych? Czy problem konfrontacji wiary z nauką znikł, przeradzając się we wzajemną, choć może ostrożną, akceptację i rezygnację ze wspólnego wkraczania na poszczególne terytoria? Wręcz przeciwnie – właśnie teraz zmagamy się z prawdziwym problemem wchodzenia Boga i wiary na obszary, na których nauka chciałaby mieć wyłączność. Obszary, na których kwestionowany jest sens wprowadzania problemu Boga i podejmowania go w naukowych dyskusjach.

Spotkanie wiary i nauki to zarówno ryzyko, jak i wyzwanie. I dla wiary, i dla nauki.

Czasy Galileusza już mamy za sobą. Odeszliśmy też - my, czyli tak wiara, jak i nauka – od literalnej lektury Księgi Rodzaju. Zrewidowaliśmy swoje twierdzenia i osiągnięcia, kierujemy się ku coraz większemu obiektywizmowi. Zostawiając za sobą dosłowność – a nawet i naiwność – otwieramy drzwi powadze i profesjonalizmowi. Czy to oznacza, że na wiarę nie ma już miejsca? Że tu i teraz potrafi odnaleźć się jedynie nauka?

Nauka jest gotowa wszystko kwestionować. To naraża ją na pokusę kwestionowania również transcendencji, na pokusę sklasyfikowania pojęć związanych z Bogiem i nadprzyrodzonością jako pozbawionych sensu i znaczenia, a co za tym idzie – na pokusę ich odrzucenia. Tak często nauka chciałaby samodzielnie i całkowicie zaspokoić pragnienie wiedzy... A przecież podejmuje ryzyko – ryzyko odkrycia, że oprócz kierunku istnieje i pierwotny zamysł, a tym samym, że słowa „celowość” nie można wymazać ze słownika. Że oprócz prawidłowości istnieją i ich zaburzenia. Że czasem należy zaufać tam, gdzie chciałoby się panować...

A wiara? Objawienie. Tradycja. Dogmaty... Wszystko to kojarzy się nam z niezmiennością, przywołuje fundamentalne prawdy i interpretacje, których nie godzi się kwestionować. A przecież – jak już stwierdziliśmy - właśnie to kwestionowanie nauka uważa za swe podstawowe prawo. Za swój obowiązek. Nauka stawia wierze wyzwanie – wkracza w ten fundamentalny obszar i każe zaryzykować koniecznością zrewidowania podstawowych twierdzeń.

I to żądanie jest żądaniem niewątpliwie stymulującym. Dojrzała wiara to nie tylko wiara nie obawiająca się oczyszczenia, ale i dążąca do niego. Wiara zgadzająca się na własną ewolucję, na pewne przemiany i przeobrażenia interpretacji - „żywe bowiem jest słowo Boże”, żywa jest i jego interpretacja. Wiara, która odważy się odpowiedzieć na wyzwanie nauki i podejmie ryzyko dialogu, może na tym jedynie skorzystać.


Fragmenty książki "Bóg, niepotrzebna hipoteza?"
Edouard Bone (Wydawnictwo WAM) :.


1. Wiara w spotkaniu z nauką - Dwa światy heterogeniczne :.

2. Wiara w spotkaniu z nauką - Konfrontacja :.

3. Wiara w spotkaniu z nauką - Radykalizacja konfrontacji :.

4. Wiara w spotkaniu z nauką - Redukcjonizm :.

5. Wiara w spotkaniu z nauką - Kwestia etyczna :.

6. Wiara w spotkaniu z nauką - Możliwość konfliktów :.

7. Wiara w spotkaniu z nauką - Jakie wyzwania nauka stawia teologii? :.


.:::::.

Fragmenty książki "Bóg i biolog"
R. J. Berry (Wydawnictwo WAM) :.


1. Rozum :.

2. Natura przyrodoznawstwa :.

3. Redukcjonizm :..:::::.

Jak określić naukę? - Fragment książki "Początki świata i człowieka":.
Zdzisław J. Kijas OFMConv


.:::::.

Fragment książki "Nauka i stworzenie" :.
John C. Polkinghorne


.:::::.

Wszechświat inspiruje :.
o. José Funes SJ, dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego


.:::::.

Każdy uczony rozszyfrowuje zamysł Boga :.
Rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem


.:::::.

Wielcy uczeni i ich postawa wobec wiary chrześcijańskiej :.
dr hab. Leszek S. Zaremba


.:::::.

Ślady Bożego działania w naturze z punktu widzenia nauk przyrodniczych :.
dr inż. Adam Cenian


.:::::.

Wiara i nauka :.
ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda


.:::::.

Wzór na piękno :.
rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem


.:::::.

1,6 mln dolarów dla Polaka :.
Wiesława Dąbrowska-Macura


.:::::.

Ks. Michał Heller otrzymał Templeton Prize 2008 :.
Elżbieta Plichta/a.


.:::::.

Świat, w którym żyjemy :.
Waldemar Szarski


.:::::.

Czy nauka implicite przeczy istnieniu Boga? :.
Jan Lewandowski


.:::::.

Prawda o prawdzie :.
Jarek Dąbrowski


.:::::.

Nauka a wiara :.
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz


.:::::.

Bóg nie jest zapchajdziurą :.
Rozmowa z ks. Stanisławem Wszołkiem


.:::::.

Wiedza jak balon :.
Andrzej Dawidowski, fizyk


.:::::.

Wiara i mędrca szkiełko :.
Alicja Rafalska-Łasocha, chemik


.:::::.

Wybór w warunkach niepewności :.
Jan Woleński


.:::::.

Dowód na istnienie Boga :.
Rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem


.:::::.

Teoria względnie trudna :.
Ks. Tomasz Jaklewicz


.:::::.

Granice oświeconego rozsądku :.
Rozmowa z Charlesem Taylorem


.:::::.

Benedykt XVI: Postęp nauki nie jest sprzeczny z wiarą :.

.:::::.

I więcej... :.

.:::::.«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg