Kielecki laser

Laboratorium wyposażone w nowoczesny laser do obróbki metali otwarto w piątek w Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Nowe urządzenie zakupiono za 5 mln zł z funduszy UE w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Jak poinformował rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak, laboratorium będzie służyć współpracy uczelni z przemysłem, a także rozwojowi studiów nad komputerowo wspomaganymi technologiami laserowymi i plazmowymi na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Nowy laser wyprodukowany przez niemiecką firmę Trumpf wspomoże poprzedni, zakupiony w 1996 roku. Jak podkreślał dyrektor Centrum prof. Bogdan Antoszewski, urządzenie jest uniwersalne i pozwala wykorzystywać zróżnicowane technologie. Laser będzie wykorzystany do obróbki metali, m. in. do cięcia rur i cylindrów, spawania, hartowania i obróbki powierzchniowej materiałów.

Centrum Laserowych Technologii Metali powstało w 1996 roku jako wspólna jednostka Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Świętokrzyskiej. Jest ono kontynuatorem filii PAN, działającej od 1986 roku na tej uczelni.

Centrum specjalizuje się w zakresie laserowych technologii metali i tworzyw. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową m.in. w unikatowej specjalności: technologie laserowe i plazmowe. Prowadzone tu badania stanowią podstawę do wdrażania technologii laserowych w przemyśle. Zespół Centrum zyskał wysoką pozycję w skali międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinie laserowego kształtowania metali.

Laboratorium wyposażono w ramach realizowanego przez uczelnię projektu MODIN II "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach", finansowanego ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt obejmuje także budowę wielofunkcyjnej hali wykładowej i modernizację budynków dydaktycznych i laboratoryjnych uczelni.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama