Osocze ozdrowieńców na początek zostanie podane stu chorym Polakom

W przyszłym tygodniu osocze ozdrowieńców zostanie podane pierwszym pacjentom z COVID-19 w szpitalu MSWiA w Warszawie. Na początek zaplanowano leczenie wyselekcjonowanej grupy stu pacjentów - powiedział PAP jeden z lekarzy kierujących projektem badawczym, lek. Adam Tworek.

Specjaliści Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie rozpoczęli już nabór pacjentów, którzy przebyli chorobę COVID-19 i chcieliby zostać dawcami osocza. Chcą oni wykorzystać osocze tzw. ozdrowieńców w leczeniu chorych z ciężką postacią tego schorzenia.

"Na razie pragniemy pozyskać grupę ozdrowieńców. Pierwsze podania osocza rozpoczną się w przyszłym tygodniu we wtorek. Gdy będziemy mieli potrzebny materiał - ustalimy, którzy pierwsi pacjenci otrzymają osocze" - zapowiedział lek. Adam Tworek z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala MSWiA.

Terapia z użyciem osocza ma pomóc w leczeniu pacjentów z chorobą COVID-19. Jednocześnie specjaliści zamierzają ustalić, jak bardzo jest ona skuteczna, na jakim etapie schorzenia najlepiej ją stosować i u których pacjentów.

"W ramach badania służącego ocenie skuteczności tej terapii chcemy wyselekcjonować 100 pacjentów, którym to osocze podamy. Później może być ono stosowane na większej grupie chorych. Będziemy obserwować, w jakim momencie choroby najlepiej podać osocze ozdrowieńców. Myślę, że za kilka tygodni będziemy znać odpowiedź na to pytanie" - powiedział specjalista w rozmowie z PAP.

Niektórzy pacjenci, którzy przeszli chorobę i zostali wyleczeni, wytwarzają we krwi przeciwciała przeciwko wywołującym ją koronawirusom SARS-CoV-2. Na całym świecie - w Europie, Chinach i USA prowadzone są próby polegające na pobraniu z krwi osocza ozdrowieńców wraz z tymi przeciwciałami - i podawaniu go pacjentom walczącym z chorobą. W niektórych próbach uzyskano zachęcające efekty terapii, wciąż nie ma jednak dowodów, w jakim stopniu ta terapia jest skuteczna.

Zdaniem lek. Adama Tworka, metoda ta może być jedną z opcji terapeutycznych w leczeniu COVID-19. "W naszym projekcie badawczym - podkreśla - chcemy ją głównie zastosować u pacjentów, którzy jeszcze nie wytworzyli ciężkiej postaci choroby. Ale też u tych najciężej chorych". Dawca i biorca osocza muszą być zgodni pod względem grupy krwi.

Kłopot polega na tym, że nie wszyscy ozdrowieńcy mają we krwi przeciwciała. Skuteczność terapii w znacznym stopniu zależy zatem od tego, jak dużo przeciwciał będzie występowało w pobranym osoczu. "Prace ośrodka w Shenzhen w Chinach wykazują, że osocze ma działanie terapeutyczne dopiero w określonym mianie tych przeciwciał. Chcemy dokładnie określić, w jakim momencie to osocze działa najlepiej i wobec której grupy pacjentów ma najlepsze zastosowanie, by określić poprawne stosowanie tej terapii podczas tej epidemii" - wyjaśnia specjalista.

Osocze ozdrowieńców podawano chorym już podczas wielu innych epidemii. Otrzymywali je chorzy zarażeni gorączką krwotoczną wywołaną przez wirusa ebolę, jak i chorzy na SASRS i MERS, choroby wywoływane przez innego typu koronawirusy.

Lek. Adam Tworek zapewnia, że w Szpitalu MSWiA stosowane są także inne dostępne leki i metody przydatne w leczeniu COVID-19. "Pod względem terapii, jakie stosujemy - stwierdza - nie odbiegamy od innych ośrodków Europy, USA i Chin. Jednak nie ma wciąż leku wykazującego bardzo skuteczne działanie wobec koronawirusa. W dużej mierze jest to leczenie jedynie objawowe".

Dawcami osocza mogą być pełnoletni mężczyźni, którzy przebyli chorobę i posiadają dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin (wymaz z nosogardzieli). Muszą ważyć nie mniej niż 50 kg i nie przekroczyli jeszcze 65. roku życia. W sprawie oddania osocza należy zadzwonić pod nr telefonu +48 515 633 105 w godz. 10.00-18.00 lub wysłać e-maila na adres COVID-19OSOCZE@gmail.com.

Szpital informuje, że miejsce pobierania osocza znajduje się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) CSK MSWiA, ul. Wołoska 137, Warszawa. Proces separacji osocza odbywa się w strefie bezpiecznej i prowadzi do niej osobne wejście.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama