Akcja Pomniki dla Natury

Dzięki współpracy leśników i przyrodników tereny RDLP wzbogacą się o kolejne pomniki przyrody.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych trwają działania w ramach akcji Pomniki Natury, która wpisuje się w obchody 100-lecia Cudu Nad Wisłą, a także 140. rocznicy istnienia Lasów Państwowych w Radomiu.

Celem akcji zainicjowanej przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Dolina Kocanki jest zachowanie osobliwości przyrodniczych poprzez objęcie ochroną w postaci pomników przyrody.

- Większość z tych propozycji została już zgłoszona do poszczególnych gmin w postaci oficjalnych wniosków. Wśród wybranych do objęcia ochroną, zdecydowanie przeważają drzewa, ale są również inne twory natury m.in. wychodnie skalne.

W układzie gatunkowym dominują dęby, lecz wśród przedstawionych propozycji znajdują się wszystkie główne gatunki lasotwórcze, a także rzadziej spotykane w lasach drzewa, jak na przykład czereśnie - Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Najstarszym okazem spośród drzew włączonych do akcji jest prawdopodobnie dąb rosnący na terenie Nadleśnictwa Starachowice, którego wiek został oszacowany na ok. 400 lat.

Czas trwania akcji Pomniki dla Natury został przewidziany do końca roku. Dzięki współpracy leśników i przyrodników tereny RDLP wzbogacą się o kolejne pomniki przyrody, jako świadectwo bogactwa przyrodniczego oraz pamiątki dziejów tych ziem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama