Wielka szkoda

O odpowiedzialności prawnej za zatrucie środowiska mówi Norbert Garbarkiewicz z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jakub Jałowiczor: Słysząc pojęcie „szkoda w środowisku”, myślę o wylewaniu ścieków do rzeki.

Norbert Garbarkiewicz: Szkoda w środowisku jest dość wąskim pojęciem, nie każde zanieczyszczenie środowiska będzie tak kwalifikowane. Ze szkodą w rozumieniu ustawy – mówiąc w największym skrócie – mamy do czynienia wtedy, kiedy stratę spowoduje np. przedsiębiorca prowadzący działalność stwarzającą ryzyko lub inny podmiot korzystający ze środowiska. Są też inne prawne przesłanki. Jeśli na przykład przewróciła się cysterna z paliwem i doszło do zanieczyszczenia ziemi, to można przypuszczać, że właściciel firmy zajmującej się przewozem paliwa spowodował szkodę w środowisku, nawet jeśli do wypadku doszło nie z jego winy. Jeśli natomiast dojdzie do rozszczelnienia baku i wyleje się takie samo paliwo, nie będziemy mówić o szkodzie w środowisku. Zjawisko jest szkodliwe i może wiązać się z odpowiedzialnością, ale ponosi się ją na podstawie innych przepisów.

Co robi regionalna dyrekcja ochrony środowiska, kiedy dostanie informację o benzynie wylanej z cysterny?

Sytuacje są różne. Na miejscu zdarzenia najczęściej jako pierwsze stawiają się służby ratownicze, np. Straż Pożarna. Następnie Regionalny Dyrektor może dokonać oględzin miejsca zdarzenia i wszcząć postępowanie z urzędu. Musi wtedy ustalić, jaki konkretnie podmiot spowodował zanieczyszczenie.

Jeśli znajdziemy śnięte ryby, to robimy im sekcję zwłok?

Jeśli w wodzie badania potwierdzą obecność szkodliwej substancji, to bez sekcji można przypuszczać, że była ona przyczyną śnięcia. RDOŚ dostaje zgłoszenie i po wszczęciu postępowania eksperci idą nad rzekę i lustrują konkretny odcinek. Stwierdzają, czy obecne są martwe ryby, czy np. czuć charakterystyczny zapach, powiadamiają o sprawie WIOŚ lub proszą o wyniki badań. Ważne, żeby o niepokojących zdarzeniach zawiadamiać niezwłocznie odpowiednie organy.

Gdzie się zgłasza takie zdarzenia?

O cysternie należy zawiadomić straż pożarną, bo muszą zadziałać służby ratownicze. Kiedy sprawa dotyczy wody, to zajmuje się tym także PGW Wody Polskie. A za każdym razem, gdy podejrzewamy wystąpienie szkody w środowisku, ma swoją rolę do odegrania RDOŚ, a czasem także GDOŚ po wniesieniu odwołania.

Czy szkody zawsze są nieodwracalne?

W przypadku ziemi naprawą jest przywrócenie poprzedniego stanu albo stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Ziemię można czasem oczyścić na miejscu albo zastosować metodę ex situ: zanieczyszczoną warstwę usunąć do odpowiedniego poziomu i ułożyć nową. Przykładem takiego działania była wykonana remediacja zanieczyszczenia ziemi olejem napędowym na skutek wycieku z cysterny kolejowej w Trzebini w województwie małopolskim. Jeśli natomiast mamy do czynienia z jakimś bardzo rzadkim gatunkiem, który ma w Polsce dosłownie kilka stanowisk, to zniszczenie nawet tylko jednego może być bardzo trudne do naprawienia. Na przykład gdyby doszło do zniszczenia jednego ze stanowisk jelonka rogacza znajdujących się w dobrym stanie ochrony, można byłoby zaryzykować, że doszło do szkody w środowisku w tym gatunku, przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek ustawy.

A woda? Nie można chyba wypompować brudnej i nalać czystej do jeziora albo rzeki?

Sposób neutralizacji zanieczyszczenia zależy m.in. od tego, czy miesza się ono z wodą. Na przykład oleje tworzą plamę na powierzchni, więc można je zebrać. Jeśli zanieczyszczony został zbiornik podziemny to i na lustrze podziemnym mamy plamę. Robi się wtedy specjalne otwory i zbiera szkodliwą substancję. W przypadku substancji rozpuszczalnych w wodzie stosowane są biogeny i inne substancje neutralizujące. Te metody stosuje się także w przypadku, kiedy stan wód jest zły z innych przyczyn niż powstanie szkody w środowisku.•

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama