2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

Senat jednogłośnie przyjął w czwartek uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Przyjęty tekst uchwały otrzymał biorący udział w posiedzeniu przewodniczący Senatu Francji, Gerard Larcher.

"W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc przyczynić się do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich zasługach dla rozwoju światowej nauki oraz postawie nacechowanej najgłębszym humanizmem, ustanawia rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie" - napisano w uchwale.

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) jest jedyną kobietą, którą uhonorowano Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach naukowych. W 1903 roku wspólnie z mężem Piotrem Curie i fizykiem Henri Becquerelem otrzymała Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. za odkrycie nowych pierwiastków: polonu i radu, nagrodzono ją Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

Jak czytamy w przyjętej uchwale, Maria Skłodowska-Curie - Polka i Francuzka - najpełniej uosabia bliskość naszych dwóch kultur współtworzących tożsamość europejską. Związana przez większość życia z Francją, zachowała stałe kontakty z Polską i gotowość służenia jej.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że Maria Skłodowska-Curie powinna dziś być symbolem polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych, dzięki której Polska i Francja stale zwiększają swój wkład w przyszłość Europy opartej na wiedzy i innowacyjności" - głosi uchwała.

W przyjętej uchwale Senat zapowiedział propagowanie osiągnięć uczonej w 2011 roku poprzez konferencje, sympozja, wystawy, pokazy filmów i prezentacje jej dokonań naukowych oraz inne wydarzenia organizowane zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Jednocześnie senatorowie zaapelowali do środowisk intelektualnych, akademickich i naukowych oraz licznych organizacji pielęgnujących przyjaźń polsko-francuską o uczczenie setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama