Ptaki najbardziej wyjątkowe są najbardziej zagrożone wyginięciem

Najbardziej wyjątkowe ptaki na planecie są również najbardziej zagrożone wyginięciem - wynika z badań naukowców z Imperial College London (W. Brytania), przedstawionych na łamach "Functional Ecology".

Utrata tych gatunków i związanych z nimi funkcji, takich jak rozsiewanie nasion, zapylanie czy drapieżnictwo, może mieć poważne konsekwencje dla równowagi ekosystemów. Naukowcy wzięli pod uwagę 99 proc. wszystkich żyjących gatunków ptaków, badając ich cechy fizyczne (takie jak kształt dzioba czy długość skrzydeł) i zarazem stopień zagrożenia wyginięciem.

Zdaniem naukowców w symulowanych scenariuszach, w których wyginęły wszystkie zagrożone i bliskie zagrożenia gatunki ptaków, nastąpiłoby znaczne zmniejszenie różnorodności wśród ptaków, większe niż w porównaniu ze scenariuszami, w których wymieranie było przypadkowe.

Przykładem gatunku, który jest zarówno wyjątkowy pod względem morfologicznym, jak i zagrożony, jest fregata białobrzucha (Fregata andrewsi), która gniazduje tylko na Wyspie Bożego Narodzenia. Inny przykład to kulik alaskański (Numenius tahitiensis), który co roku migruje z miejsc lęgowych na Alasce na wyspy południowego Pacyfiku.

"Nasze badanie dowodzi, że wymieranie najprawdopodobniej spowoduje utratę dużej części wyjątkowych gatunków z ptasiego drzewa. Będzie to oznaczać zanik wyspecjalizowanych gatunków w ekosystemach" - opisuje Jarome Ali, obecnie z Princeton University, który był kierownikiem projektu naukowego na Imperial College London.

Więcej: www.britishecologicalsociety.org/planets-most-unique-birds-at-higher-risk-of-extinction/

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama