Papież: rozwój sztucznej inteligencji wymaga uregulowań etycznych

„Niedopuszczalne jest, aby decyzję o życiu i losie człowieka powierzyć algorytmowi”.

„Niedopuszczalne jest, aby decyzję o życiu i losie człowieka powierzyć algorytmowi” – powiedział Papież podczas spotkania z sygnatariuszami „Rzymskiego wezwania dla etyki sztucznej inteligencji”. Reprezentują oni trzy religie abrahamowe oraz potentatów w dziedzinie technologii cyfrowych. Franciszek podkreślił, że sztuczna inteligencja jest coraz bardziej obecna w każdym aspekcie codziennego życia, zarówno osobistego, jak i społecznego. Wpływa na sposób, w jaki rozumiemy świat i samych siebie.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji powodują, iż narzędzia te w coraz większym stopniu decydują o aktywności człowieka, a nawet o jego decyzjach. Wyraził uznanie, że w przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele wielkich religii świata oraz mężczyzn i kobiety dobrej woli, którzy dążą do tego, aby algoretyka, czyli etyczna refleksja nad stosowaniem algorytmów, była coraz bardziej obecna nie tylko w debacie publicznej, ale także w tworzeniu rozwiązań technicznych. „Każda osoba - zaznaczył Papież - powinna mieć możliwość korzystania z ludzkiego i wspierającego rozwoju, bez wykluczania kogokolwiek. Należy przy tym zachować czujność i pracować nad zapewnieniem, aby dyskryminacyjne wykorzystanie tych instrumentów nie odbywało się kosztem osób najbardziej wrażliwych i wykluczonych”.
Papież: etyka powinna kierować światem cyfrowym

„Wezwanie Rzymskie może być użytecznym narzędziem wspólnego dialogu między wszystkimi, w celu wspierania humanitarnego rozwoju nowych technologii. W związku z tym przypominam, że «w spotkaniu między różnymi wizjami świata prawa człowieka stanowią ważny punkt zbieżności w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny. Ponadto w chwili obecnej konieczna wydaje się zaktualizowana refleksja nad prawami i obowiązkami w tej dziedzinie. Rzeczywiście, głębokość i przyspieszenie przemian epoki cyfrowej rodzą nieoczekiwane problemy, które stawiają nowe wymagania przed etosem indywidualnym i zbiorowym» (Przemówienie do Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Akademii Życia, 28 lutego 2020 r.) – podkreślił Papież. - Stopniowe włączanie się do inicjatywy Wezwania rzymskiego stanowi znaczący krok w kierunku promowania antropologii cyfrowej, o trzech podstawowych współrzędnych: etyka, edukacja i prawo.“

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama