Polski klimat w Genewie

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inż. Mieczysław S. Ostojski został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Wyboru dokonano w Genewie podczas XVI kongresu tej organizacji - poinformowało biuro prasowe IMGW.

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inż. Mieczysław S. Ostojski został w środę wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Wyboru dokonano w Genewie podczas XVI kongresu tej organizacji - poinformowało biuro prasowe IMGW.

"Po raz pierwszy w historii Polska objęła tak wysokie stanowisko w strukturach WMO - podkreślono w komunikacie IMGW przesłanym PAP. - Nowy wiceprezydent WMO zamierza promować polskie doświadczenia, związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem powodzi () Ponadto, w ramach nowego urzędu zajmie się wzmocnieniem komunikacji między służbami meteorologicznymi a społeczeństwem" - czytamy w komunikacie IMGW przesłanym PAP.

Stanowisko dyrektora IMGW Mieczysław S. Ostojski piastuje od 1 czerwca 2006 roku. Od tego momentu pełni też funkcję Stałego Przedstawiciela Polski przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Podczas XV Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej w czerwcu 2007 roku został wybrany na Członka Rady Wykonawczej WMO.

Jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz profesorem Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy. Karierę naukową rozpoczął na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1986 roku obronił pracę doktorską.

Był pierwszym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Następnie pracował w Ministerstwie Środowiska, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą, a później dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych. Równocześnie w latach 2003-2005 pełnił obowiązki dyrektora Biura Gospodarki Wodnej i Polskiego Dyrektora Wodnego przy Komisji Europejskiej.

Odbył staże naukowe m.in. we Francji, Czechosłowacji i Japonii. Brał także udział w kilkunastu misjach naukowych, m.in. we Francji w Krajowym Instytucie Badań Stosowanych (INSA de Toulouse). Jego dorobek naukowy obejmuje prawie 200 publikacji i prac naukowych, głównie dotyczących zagadnień gospodarki wodnej.

Nowego prezydenta i wiceprezydentów WMO w tajnym głosowaniu wybrali przedstawiciele wszystkich obecnych w Genewie państw i terytoriów - członków tej organizacji. Członkowie prezydium WMO przewodniczą obradom Kongresu i sesjom Rady Wykonawczej, koordynują działalność organizacji, przedstawiają dyrektywy i propozycje działań Sekretarzowi Generalnemu.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. World Meteorological Organization - WMO) od 1951 roku jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zajmującą się zagadnieniami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonalenia światowej meteorologii i dziedzin pokrewnych oraz dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka. W pracach Światowej Organizacji Meteorologicznej uczestniczy 189 członków: 183 państwa i 6 terytoriów.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama