Kolonizacyjne zasługi Kopernika

Starostwo olsztyńskie upamiętniło zasługi Mikołaja Kopernika jako zasadźcy, który na początku XVI wieku dokonał powtórnej kolonizacji warmińskich wsi, wyludnionych po wojnach polsko-krzyżackich. Pierwsza z 38 pamiątkowych tablic stanęła w weekend w Ługwałdzie.

Pamiątkowe tablice, informujące o nieznanej powszechnie dziedzinie działalności wielkiego astronoma, są częścią unijnego projektu "Kopernik Warmiakiem", przypominającego jego związki z tym regionem. Zostaną one odsłonięte w 38 warmińskich miejscowościach.

W latach 1516-1521 Mikołaj Kopernik - jako ówczesny administrator dóbr Kapituły Warmińskiej - przeprowadził powtórną kolonizację wsi w okolicach Olsztyna i Pieniężna, wyludnionych i zniszczonych po wojnach polsko-krzyżackich. Zakładał nowe osady i zasiedlał opuszczone grunty głównie polskimi osadnikami z Mazowsza.

Poświęcony tej misji rękopis Mikołaja Kopernika zachował się w zbiorach archiwum Kapituły Warmińskiej we Fromborku. Lokacje opuszczonych łanów opisał na 15 stronach księgi gospodarczej pod łacińskim tytułem "Locationes mansorum desertorum".

Pierwsza z tablic upamiętniających osadnicze zasługi Kopernika zostałą odsłonięta w weekend w Ługwałdzie k. podolsztyńskich Dywit podczas lokalnego festynu "Święta Małego Dzwonu".

Pochodzący z początku ubiegłego wieku dzwon pełnił ważną rolę w życiu przedwojennej wiejskiej społeczności. Bił każdego dnia w południe, ogłaszał też alarmy lub śmierć któregoś z mieszkańców.

Zdaniem sołtysa Ługwałdu, Romana Krawca, zarówno odsłonięcie tablicy informującej o założeniu wsi przez Kopernika jak i przywrócenie przedwojennej tradycji z biciem w dzwon, przyczyni się do integracji lokalnej społeczności.

"Szukamy własnych korzeni, chcemy mieć swoją lokalną historię" - powiedział Roman Krawiec. Jak dodał, po II wojnie światowej w Ługwałdzie pozostały zaledwie trzy rodziny Warmiaków. Pozostali mieszkańcy to ludność napływowa, większość osiedliła się we wsi w ostatnich latach.

Polecamy: Tajemnice tablicy astronomicznej Kopernika

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama