Poradnik ekologiczny w śląskich parafiach

Śląskie parafie coraz częściej realizują inwestycje proekologiczne, wiele parafii je planuje. Jak starać się o dotacje czy kredyty, mówiono podczas adresowanej do proboszczów i zarządzających instytucjami kościelnymi wtorkowej konferencji w Katowicach.

Na konferencji zaprezentowano "Ekoporadnik parafialny" - podręcznik przybliżający rodzaje przedsięwzięć ekologicznych, na które można pozyskać dotacje lub preferencyjne pożyczki. Wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk powiedział, że to pierwsze takie wydawnictwo w Polsce. Wkrótce trafi do parafii archidiecezji katowickiej.

"Chodzi o to, by wszystkim miejscom kultu religijnego dać szanse na wystąpienie o kredyt, dotację lub inną formę wsparcia na rozwiązanie problemu ekologicznego w kościelnych budowlach lub zabytkowej części drzewostanu" - wyjaśnił wiceminister.

Podkreślił, że tego rodzaju inwestycje wiążą się nie tylko z poprawą środowiska, niosą też wymierne korzyści finansowe dla parafii i instytucji kościelnych. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje, wymiana starych pieców czy stolarki okiennej to konkretne oszczędności. Ważne - zaznaczył Błaszczyk - by pogodzić wymogi nowoczesności z utrzymaniem tradycyjnego charakteru obiektów.

Podczas konferencji prezentowano możliwości współfinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty kościelne na Śląsku, w szczególności parafie. Prezentowane były wzorcowe projekty ekologiczne zrealizowane przez parafie na Śląsku przy udziale środków z Funduszu.

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że Fundusz współpracuje ze wszystkimi środowiskami i propaguje możliwość skorzystania ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Swoją ofertę adresuje zarówno do samorządów, przedsiębiorców, indywidualnych odbiorców, jak i do organizacji pozarządowych, kościelnych i religijnych.

"W przypadku organizacji kościelnych mamy do czynienia głównie z obiektami użyteczności publicznej, które mają ten szczególny walor, że promują dobre, proekologiczne rozwiązania, a oddziaływanie na społeczność lokalną ze względu na autorytet Kościoła jest znaczące" - zaznaczyła prezes.

Na ochronę środowiska w regionie WFOŚiGW przeznacza każdego roku ponad 400 mln zł.

Woj. śląskie jest w kraju liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie na te cele środków pomocowych. Dzięki nim wiele zabytkowych kościołów i obiektów parafialnych ma za sobą inwestycje proekologiczne. Jednym z przykładów jest termomodernizacja pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Kolejnym - fotowoltaiczna instalacja oświetleniowa i ciepłownicza w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, gdzie zamontowano ponad 300 paneli słonecznych.

Konferencję pt. "Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach dla inwestycji i przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez instytucje kościelne w woj. śląskim" zorganizowały katowicka Kuria Metropolitalna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Grupa eM Media. Honorowy patronat nad konferencją objął metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń oraz marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama