Mniej bólu

Zalecane metody łagodzenia bólu porodowego oraz sposób organizacji opieki podczas podania znieczulenia - zawiera opublikowany w poniedziałek przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia określającego standard dotyczący łagodzenia bólu przy porodzie.

Rzeczniczka ministerstwa zdrowia Agnieszka Gołąbek powiedziała PAP, że projektowane rozporządzenie definiuje zalecane metody łagodzenia bólu porodowego, uwzględnia sposób organizacji opieki w zakresie znieczulenia podczas porodu, kwalifikacje pracowników medycznych sprawujących tę opiekę, a także obsadę kadrową i wyposażenie pomieszczeń.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że "zastosowanie farmakologicznych metod łagodzenia bólu powoduje, że poród jest kwalifikowany jako niefizjologiczny, a kobieta rodząca wymaga szczególnej opieki, której zakres nie był dotychczas uregulowany przepisami prawa".

Jak podkreślono, "potrzeba łagodzenia bólu porodowego i związanego z nim stresu dotychczas nie były w pełni doceniane(...)" a "w ostatnich miesiącach zaobserwowano radykalny wzrost oczekiwań kobiet w zakresie poprawy komfortu porodu, do czego przyczyniły się niewątpliwie liczne publikacje dotyczące znieczulenia zewnątrzoponowego porodu".

Projektowany standard jest wynikiem prac grupy roboczej składającej się z lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz przedstawicielek pielęgniarek i położnych. Przedstawia on model stosowania znieczulenia podczas porodu, z uwzględnieniem znieczulenia zewnątrzoponowego.

W projekcie czytamy, że łagodzenie bólu porodowego obejmuje wszystkie metody, których skuteczność została udowodniona naukowo. Wśród niefarmakologicznych metod wskazano utrzymanie aktywności fizycznej kobiety rodzącej poprzez przyjmowanie pozycji zmniejszających ból, m.in. z wykorzystaniem piłki, drabinki, krzesła porodowego. Są też wymienione techniki oddechowe i relaksacyjne, masaż relaksacyjny, akupunktura, ciepłe lub zimne okłady.

Jak wskazano, farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego są wdrażane w przypadku braku oczekiwanej skuteczności zastosowanych metod niefarmakologicznych, a kobieta musi wydać zgodę na zastosowanie proponowanej przez lekarza metody.

Według standardu, w każdym szpitalu z oddziałem położniczym opracowany ma zostać na piśmie tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. Mają z nim się zapoznać wszyscy lekarze oraz położne i pielęgniarki udzielający świadczeń w bloku porodowym, oddziale położniczym, neonatologicznym i oddziale anestezjologii.

Kobieta rodząca ma otrzymać wyczerpujące informacje o dostępnych metodach łagodzenia bólu porodowego. Informacje o metodzie znieczulenia mają być odnotowywane w karcie obserwacji przebiegu porodu oraz w przypadku zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego - w karcie przebiegu znieczulenia.

Ponadto zastosowanie farmakologicznych metod wymaga szczególnego nadzoru lekarza położnika i położnej oraz dodatkowego monitorowania rodzącej i płodu, co szczegółowo określono w standardzie poprzez podanie typów badania i np. momentów lub częstotliwości jego wykonania.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| MZ, PORÓD, ZDROWIE

Reklama

Reklama