Bzura lepsza niż ocean?

Jeśli ktoś panicznie boi się latać, może sobie odpuścić wakacje na słonecznych plażach Porto Santo i wyskoczyć nad Bzurę.

Jeżeli wszystkie plany się po­wiodą, Łowicz i okolice sta­ną się łakomym kąskiem dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek. Zresztą już dziś Księstwo Łowickie potraf kusić...

Rowery
W lipcu przy Centrum Kul­tury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej otwarto wypożyczalnię rowerów. Na razie w ofercie jest 6 jednośladów, ale docelowo ma ich być 24. Uroczystego otwarcia dokonali starosta Krzysztof Figat i wicestarosta Dariusz Kosmatka, nadając wydarzeniu rangę powiato­wą, i trudno się temu dziwić, skoro rowerem będzie mnożna objechać cały powiat. Do zwiedzenia: park w Arkadii, pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie, Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach, pałac w Walewicach. Rów­nież w Walewicach znajduje się słynna stadnina koni, gdzie można na chwilę wskoczyć na siodło.

Ale nie tylko znane z przewod­ników miejsca kuszą. Sama podróż po urokliwych wsiach łowickich jest przygodą. Gdzieniegdzie moż­na jeszcze spotkać stare łowickie chałupy i ludzi, którzy robią pod strzechą pasiaki. Otwarcie wypożyczalni rowe­rów zbiegło się z budową dwóch głównych ścieżek rowerowych w Łowiczu. Jedna z nich powsta­je przy ul. Jana Pawła II, od ronda aż do kościoła Chrystusa Dobre­go Pasterza. Druga budowana jest przy osiedlu Bratkowice – jako przedłużenie tej z ul. Jana Pawła II. Nie udało się jednak uniknąć typo­wych przy tego rodzaju inwesty­cjach absurdów. Cykliści na pew­no będą narzekać na wyrastającą na środku ścieżki... latarnię.

Kajaki
Wypożyczalnia rowerów już istnieje, natomiast na razie tyl­ko w planach jest wypożyczalnia kajaków. Zanim powstanie, będzie trzeba opracować trasę spływu Bzu­rą. Na ten temat rozmawiano w lip­cu w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. W spo­tkaniu uczestniczyli przedstawicie­le Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał­kowskiego w Łodzi – dyrektor Ry­szard Kaliński i naczelnik Tomasz Dronka, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Łowiczu, Sochaczewie, przedstawiciele gmin Zduny i Nieborów oraz Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Nie zabra­kło także miłośników kajakarstwa.

Podczas spotkania przewod­nik łowickiego PTTK Marlena Koza przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą walory turystyczne Bzury, a konkretnie szlaku Łęczyca–ujście. Ona sama przemierzyła szlak kilka razy i – jak wynikało z prezentacji – jest on wy­marzonym miejscem dla kajakarzy.

Podobnego zdania byli Jacek Ziół­kowski (omawiający szlak z Łęczy­cy do Piątku), Marcin Podsędek (z Kozłowa do ujścia) i Jacek Chołuj (z Bielaw do Łowicza).

Organizowanie aktywnego wy­poczynku na łonie natury pomię­dzy dwoma największymi miastami – Łodzią i Warszawą – na pewno jest dobrym pomysłem. W końcu mówi się, że Polak powoli nudzi się leżeniem na hotelowej plaży pod palmą, dokąd donosi mu się jedze­nie w ramach all inclusive.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PRZYRODA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama