Polska dla Bałtyku

Związki fosforu i azotu pochodzenia rolniczego, detergenty używane w gospodarstwach domowych, a także zalegająca na dnie broń chemiczna - to główne źródła zanieczyszczenia Bałtyku. W Szczecinie trwa akcja, która ma zwrócić uwagę na kwestie ochrony środowiska.

"Polska dla Bałtyku" to cykl spotkań dla władz lokalnych, przedsiębiorców i mieszkańców terenów nadmorskich, zorganizowany przez resort środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz powiedział, że kwestie ochrony Bałtyku dotyczą całej Polski, ponieważ cały obszar kraju jest zlewiskiem morza. "Wszystkie zanieczyszczenia, które uwalniamy, wcześniej czy później mogą trafić do Bałtyku. Każdy z nas myje się, każdy pierze, każdy z nas zmywa naczynia - uwalniane wtedy substancje zagrażają Bałtykowi najbardziej. W substancjach, których do tego używamy, zawarty jest fosfor. Są to biogeny powodujące eutrofizację, czyli tzw. przeżyźnienie wód Bałtyku; zakwit glonów i w konsekwencji niszczenie ekosystemu morskiego" - powiedział.

Według Jagusiewicza, na eutrofizację mają wpływ również uwalniane z miast ścieki komunalne. Poza substancjami takimi jak fosfor zawarty w detergentach, zawierają one jeszcze związki azotu.

Kolejnym zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego jest zalegająca na dnie broń chemiczna. Szacuje się, że jest jej do 50 tys. ton - powiedział Jagusiewicz. Jest to broń, która była używana na morzu w działaniach wojennych, ale również świadomie zatapiana po I i II wojnie światowej. Substancje uwalniane z broni chemicznej mogą przedostawać się do ryb spożywanych przez ludzi - podkreślił.

Jagusiewicz ocenił stan czystości wód Bałtyku jako "stabilny, ale niezadowalający". Jego cechy ekologiczne czy środowiskowe nie pogarszają się, ale pozostają w tym samym miejscu. Podkreślił, że trzeba to zmienić.

Kolejne spotkania w ramach akcji odbędą się w: Kołobrzegu, Gdańsku i Olsztynie.

Wśród działań rządu na rzecz poprawy jakości wód Bałtyku jest m.in. Bałtycki Plan Działań (BPD), przyjęty w 2007 r. Jego celem jest stopniowa redukcja związków azotu i fosforu pochodzących np. z instalacji komunalnych czy rolnictwa, które przyczyniają się do eutrofizacji morza. W ramach tego projektu został opracowany Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań HELCOM, w ramach którego powstają nowe sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz modernizowane są istniejące.

Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE z marca br., w Unii Europejskiej będą obowiązywały dwa ograniczenia dotyczące fosforanów w detergentach. Od 30 marca 2013 roku będą dotyczyć środków przeznaczonych do prania, a od pierwszego stycznia 2017 roku - środków do zmywarek.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama