Zakazać klonowania

O tym, czy naukowcy z Oregonu sklonowali człowieka, który moment jest początkiem ludzkiego życia oraz dlaczego trzeba zabronić klonowania, z genetykiem prof. Stanisławem Cebratem

Bogumił Łoziński: Czy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Oregonie sklonowali człowieka, jak ogłosiły w maju media na całym świecie?

Prof. Stanisław Cebrat: Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw określić, w którym momencie klonowania mamy do czynienia z początkiem życia istoty ludzkiej. W warunkach naturalnych człowiek pojawia się w chwili, gdy dochodzi do zapłodnienia żeńskiej komórki jajowej przez plemnik. Tymczasem w klonowaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Oregonie ludzki embrion został stworzony bez zapłodnienia.

W jaki sposób?

Z żeńskiej komórki jajowej usunięto jądro i komórkę tę połączono z somatyczną komórką dawcy. W ten sposób powstała komórka przypominającą zygotę, która normalnie powstaje przy zapłodnieniu przez połączenie komórki jajowej z plemnikiem. Ta utworzona komórka zaczęła się dzielić, tworząc zarodek. Gdy składał się on już z około 150 komórek, proces rozwoju został zatrzymany i wyprowadzono z niego linie komórek macierzystych. Problem polega na tym, czy tak utworzony embrion należy uznać za nową istotę ludzką.

A Pana zdaniem?

Gdy definiowano początek życia człowieka, nie zakładano, że może ono powstać inaczej niż na drodze zapłodnienia, stąd wskazano poczęcie. Jednak istotą tej definicji było stwierdzenie, że początkiem życia jest powstanie organizmu, który może się rozwinąć w człowieka.

Sklonowany zarodek jest do tego zdolny?

Zarodek, który uzyskali naukowcy przez klonowanie, potencjalnie mógłby się rozwinąć w człowieka.

Czyli w procesie klonowania moment włożenia jądra komórki dawcy do żeńskiej komórki jajowej można uznać za początek istoty ludzkiej?

Jeśli chcemy być zgodni z duchem definicji, że początkiem życia jest powstanie istoty, z której może rozwinąć się dojrzały człowiek, to według mnie tak. Należy uznać, że zarodek, który uzyskano drogą klonowania, potencjalnie jest człowiekiem.

Takie stanowisko zajął w 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, który zdefiniował ludzki embrion nie tylko jako zapłodnioną komórkę jajową, ale także niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, w które wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, które zostały pobudzone do podziału i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy.

To orzeczenie Trybunału w Strasburgu rozwiewa wątpliwości formalne i rozstrzyga kwestię początku ludzkiego życia. Jest nim moment powstania zygoty czy innej komórki, z której może rozwinąć się człowiek. Ludzki zarodek sklonowany przez naukowców z Oregonu taki potencjał posiada, choć oczywiście nie wiemy, czy ten proces by się powiódł.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama