Wirtualny rechot?

Odgłosy zwierząt z gospodarstw rolnych, szum przepływających rzek, plusk wody w jeziorach czy rechot żab znajdą się na internetowej mapie dźwięków z Mazur. Projekt "dźwiękospacery" realizowany jest przez animatorów kultury i dzieci z mazurskich miejscowości.

Jak powiedziała PAP Katarzyna Jankowska realizująca przedsięwzięcie "dźwiękospacery", warsztaty dźwiękowe prowadzone są na Mazurach od 2012 roku. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież z małych miasteczek i wsi.

"W tym przedsięwzięciu chodzi o otwarcie się na +świat dźwięków+ z otoczenia zarówno z naturalnego środowiska ale i z miejsc charakterystycznych dla danej miejscowości"- wyjaśniła Jankowska.

Warsztaty zaczynają się od zajęć i ćwiczeń, podczas których uczestnicy mają się na nowo nauczyć słuchać dźwięków, dobiegających z otoczenia.

"Nazywamy to +czyszczenie uszu+. Obecnie nasz świat jest +przebodźcowany+, dobiega do nas zbyt dużo sygnałów z zewnątrz, dźwięki emitowane z telewizji, reklam mają wpływać na nasz sposób postrzegania świata, nawet muzyka towarzysząca nam w supermarketach czy galeriach handlowych może nas ukierunkować czy nastrajać do robienie zakupów"- podkreśliła Jankowska.

Po tych wstępnych ćwiczeniach dzieci dostają do ręki mikrofony i rozpoczynają rejestrowanie dźwięków z otoczenia. "Są przewodnikami, bo wskazują najbardziej charakterystyczne dźwięki dla ich miejscowości. Nagrywają na przykład przepływające żaglówki, dźwięki z pomostów nad wodą, łódki na kanałach czy śluzach, dźwięki dobiegające z mostów kolejowych albo odgłosy zwierząt gospodarskich"- powiedziała.

Sprzęt nagrywający, jakim dysponują uczestnicy programu +dźwiękospacerów+ ma taką czułość, że daje możliwość wychwycenia wyjątkowych sygnałów np. odgłosu przelatującej muchy czy motyla. Są także specjalne mikrofony, które można zanurzyć w wodzie i nagrać dochodzące stamtąd dźwięki.

Warsztaty dźwiękowe odbyły się już w Sorkwitach, Rynie, Mikołajkach Zełwągach, Rucianem - Nida, Olszewie, Mrągowie, Górkle; planowane są w Węgorzewie.

Uczestnicy programu nagrywają także muzyków ludowych oraz seniorów, którzy pamiętają jak dawniej "brzmiał dźwiękowy pejzaż wsi". Opowiadają oni o tym jak dawniej spędzano wolny czas na wsi i jakie piosenki podczas wieczorów na wsi śpiewano.

Animatorzy współpracują przy organizacji warsztatów dźwiękowych z małymi ośrodkami czy domami kultury, ale także z kołami gospodyń wiejskich czy ochotniczymi strażami pożarnymi. W maju pliki dźwiękowe zostaną przeniesione do internetu na dźwiękową mapę Mazur.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama