Gatunek chroniony w diecie wydr

Naukowcy zbadali dietę wydr żyjących w Drawieńskim Parku Narodowym. Okazało się, że występuje w niej głowacz białopłetwy - gatunek rzadki, objęty częściową ochroną. Jeśli wydrom udaje się go upolować, oznacza to, że w Drawie i jej dopływach jest on dość liczny - mówi specjalista ds. ochrony przyrody.

Wydra jest zwierzęciem terytorialnym, w miejscach wyeksponowanych, np. pod mostami, na kamieniach, kłodach i kopczykach usypanych z ziemi pozostawia galaretowatą wydzielinę, którą oznacza swoje terytorium. Obok niej można znaleźć charakterystyczne zielonkawe odchody.

Właśnie w takich miejscach, nad jeziorami i rzekami, od stycznia 2012 r. do sierpnia 2013 r. odchody wydr zbierali pracownicy Parku. Kolejne miesiące zajęła dokładna analiza zgromadzonego materiału. Łącznie specjaliści zbadali skład odchodów zebranych w 28 miejscach i pochodzących od 130 zwierząt.

"Badania potwierdziły, że głównym pokarmem wydry, również w naszym Parku, są ryby. Stanowią one ok. 70 proc. całego pokarmu tych zwierząt. Wśród nich dominuje okoń i ryby karpiowate - płoć, wzdręga, leszcz, krąp, ukleja, strzebla. Mniejszy udział ma głowacz białopłetwy i szczupak" - powiedziała PAP specjalista ds. ochrony przyrody Joanna Sanocka-Bielatko.

Na uwagę zasługuje obecność w menu wydr głowacza, który jest rzadkim gatunkiem objętym częściową ochroną oraz ujętym w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Fakt, że wydrom udaje się upolować głowacze, świadczy o tym, iż w Drawie i jej dopływach ta ryba jest dość liczna.

Badania wykazały, że drugorzędnym pokarmem wydr zamieszkujących obszar Parku są bezkręgowce wodne i płazy. Przy czym te drugie najliczniej zjadane są wiosną. Udział ptaków i ssaków w diecie wydr jest marginalny.

"Badania udowodniły również zmienność pokarmu wydr pomiędzy osobnikami zasiedlającymi wschodnie i zachodnie ramię Parku. Osobniki zasiedlające wschodnie ramię jedzą np. więcej okoni i częściej polują na ptaki niż osobniki znad Drawy. Natomiast pożywienie wydr znad Drawy jest bardziej urozmaicone, jest w nim więcej chrząszczy, raków, płazów, głowacza i ryb karpiowatych" - powiedziała Sanocka-Bielatko.

Wydra europejska (Lutra lutra) widnieje w logo Drawieńskiego Parku Narodowego. W Parku zwierzę to zasiedla wszystkie dostępne środowiska wodne. Liczebność wydr na terenie Parku szacowane jest na 20 osobników. W Polsce wydra jest objęta częściową ochroną.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama