Wykopaliska w Sosnowcu

Pozostałości obiektu mieszkalnego z XI-XII wieku odkryto na terenie Sosnowca podczas wykopalisk prowadzonych na stanowisku związanym z dawną osadą hutniczą - podała kierownik prac Katarzyna Sobota-Liwoch. Archeolodzy odkryli m.in. ślady po palenisku.

Wykopaliska prowadzone są w Zagórzu - dzielnicy Sosnowca. Kierownik prac Katarzyna Sobota-Liwoch z Muzeum w Sosnowcu podkreśliła, że jest to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych.

"Od kilku lat badamy tutaj wczesnośredniowieczną produkcyjną osadę hutniczą. Długo zastanawialiśmy się, czy przy osadzie zajmującej się wytopem ołowiu były jakieś zabudowania mieszkalne. Okazało się, że tak. Udało nam się właśnie odkryć pierwszy w tym miejscu obiekt mieszkalny z XI-XII wieku" - powiedziała PAP Sobota-Liwoch.

Odkryte pozostałości budynku mieszkalnego to rodzaj półziemianki o rozmiarach 4 m na 4 m. "Prawdopodobnie trzymano w niej sprzęt do pracy, przygotowywano posiłki. Osoby, które brały udział w procesie wytopu, pewnie tu również spały i odpoczywały" - dodała kierownik prac.

Budynek mieszkalny znajduje się ok. 70-100 m od odkrytych do tej pory pieców służących do wytopu ołowiu i srebra. Natrafiono w nim też m.in. na ślady po palenisku. Znaleziono ponadto liczne fragmenty ceramiki. "Prace archeologiczne prowadzimy w tym miejscu od 2009 r., a tylko w tym sezonie znaleźliśmy ok. 5 tys. fragmentów naczyń" - dodała. Według Soboty-Liwoch stanowisko może być ogromne, być może znajduje się tutaj również cmentarzysko.

Odkryć dokonano na stanowisku archeologicznym, które znajduje się w pobliżu kościoła św. Joachima, m.in. na terenie ogrodów działkowych. Badania finansuje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. "Prowadzenie prac jest możliwe m.in. dzięki decyzji urzędu miasta, który powiadomił nas, że co roku będą nam udostępniane do badań dwie działki" - wskazała.

W pobliżu osady hutniczej znajduje się odkryty w latach 80. XX w. tzw. gródek stożkowy, zwany też rycerskim lub średniowiecznym. Do tej pory gródek datowany był jako zabytek XIV-XV wieczny; Sobota-Liwoch ocenia, że "może on mieć wcześniejszy rodowód".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama