Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję

Fragmenty książki "Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję", Wydawnictwo WAM, 2003 .:::::.

 

W jaki sposób Bóg może stworzyć życie bez naruszania praw fizyki i chemii?


Z punktu widzenia fizyki, chemii i innych dyscyplin naukowych patrząc, prawa fizyki nie są naruszone, gdy życie pojawia się na kosmicznej arenie. Jednak w momencie powstania pierwszych żyjących komórek z jądrowym DNA, w historii kosmosu stało coś niezwykłego. Teologia ewolucji musi odkryć metodę ukazania głębokiego zaangażowania Boga w stworzenie życia, bez jednoczesnego pojmowania Boskiego działania jako brutalnej ingerencji w ciągłość przyrody. W jaki sposób teologowie mogą ukazać żyjącą złożoność, będącą w gruncie rzeczy wolnym darem Boskiej mocy stwórczej, bez równoczesnego kwestionowania dziedziny zastrzeżonej przyrodoznawstwu?

Jednym ze sposobów zrozumienia ogromnego Boskiego oddziaływania na świat, które jest naukowo nieweryfikowalne, jest przyjrzenie się, jak działa informacja. Gdy czytacie tę stronę, patrzycie na plamy czarnego atramentu odbite na białej kartce. Gdybyście nie umieli wcześniej czytać, widzielibyście tylko nieczytelne czarne znaczki. Nie dostrzeglibyście umieszczonej tutaj treści informacyjnej. Obecności informacji nie da się odkryć przez nauki fizyczne. Wszelkie idee zapisane na tej stronie nie zostaną zauważone przez czystą chemię.

A jednak jest tu zawarta informacja, jeśli przejdziemy na głębszy poziom rozumienia. Jest ona umieszczona na stronie dyskretnie i niezauważalnie, w sposób ukryty dla nauk chemicznych. Nie narusza ani nie naciąga praw chemicznych, które umożliwiają atramentowi połączenie się z papierem. Informacji nie można dostrzec, jeśli badamy tylko prawa chemiczne i ich efekty. Gdybyśmy nie umieli czytać i ktoś poprosiłby nas o wytłumaczenie tej strony, moglibyśmy tylko powiedzieć, że maszyna drukarska odbiła czarny atrament na białym papierze, chemicznie dostosowanym do wchłonięcia go. Treść informacyjna nawet nie pojawiłaby się w naszym umyśle.

Analogicznie biochemia i biologia ewolucyjna nie są zdolne do odkrycia głębszego „informacyjnego” wymiaru, który wszech-świat otrzymał od ostatecznego źródła sensu. Nowe możliwości – jak pojawienie się istot żywych i rozumnych – mogą być wytworem ewolucji, a jednak ich treść informacyjna nie zostanie nigdy odkryta na poziomie analiz chemicznych i fizycznych. Realizacja tych możliwości nie domaga się naruszania praw nauk przyrodniczych, podobnie jak zapisanie informacji na stronie nie łamie praw chemicznych łączenia się atramentu z papierem.

Gdy zatem struktura DNA, mająca postać podwójnej spirali, pojawia się w ewolucji, informacyjny aspekt życia wchodzi w świat w taki sposób, który nie łamie praw chemicznych i fizycznych. Rozsądna jest zatem hipoteza, że relacja Boga do przyrody, włączając w to stworzenie życia, jest analogiczna do spokojnego, lecz efektywnego sposobu, w jaki informacja posługuje się wszelkim medium. Jest to jednak tylko analogia.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama