Dobro planety ważniejsze niż dobro korporacji

Prawo nie może być negocjowane za każdym razem, gdy pojawi się okazja do zrobienia interesu - mówił na forum ONZ abp Auza.

Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ wystąpił na forum tej organizacji na międzyrządowej konferencji o zachowaniu i zrównoważonym użytkowaniu morskiej różnorodności biologicznej na obszarach wyłączonych z jurysdykcji państwowej. Przypomniał zgromadzonym o słowach papieża Franciszka, który w encyklice Laudato si pisał o konieczności ustalenia na poziomie światowym prawa, które miałoby szansę powstrzymać niszczenie naszej planety. Jego zdaniem przy tworzeniu takiego prawa konieczne jest zagwarantowanie prymatu życia (w każdym jego kształcie) i poszanowania ziemi, która jest dla nas wszystkich wspólnym domem.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama