Za pokojowym wykorzystaniem energii jadrowej

„Techniki nuklearne czy izotopowe okazują się coraz bardziej użyteczne w zaspakajaniu podstawowych ludzkich potrzeb i podejmowaniu wielkich wyzwań, zwłaszcza w krajach rozwijających się”. Zwrócił na to uwagę podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu, zabierając 21 września głos w Wiedniu na 54. konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA/AIEA).

Prał. Ettore Balestrero przypomniał, że naświetlanie promieniami jest jedną z zasadniczych terapii raka. Użyte samo albo łącznie z chemioterapią czy chirurgią mogłoby pomóc ponad połowie pacjentów dotkniętych tą chorobą. Jednak w krajach rozwijających się ponad 50 proc. chorych na raka nie ma dostępu do radioterapii z powodu braku aparatury i właściwie przygotowanego personelu. Dlatego Stolica Apostolska ceni wysiłki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na polu walki z rakiem i innych pokojowych zastosowań tej energii. Równocześnie popiera to, co służy rozbrojeniu nuklearnemu.

Przedstawiciel Watykanu przypomniał poparcie Papieża dla „wysiłków wspólnoty międzynarodowej, mających na celu stopniowe rozbrojenie i zlikwidowanie w świecie broni nuklearnej”. Podkreślił konieczność jak najszybszego wejścia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT). Dokument podpisany 24 września 1996 r. wciąż jeszcze nie obowiązuje. Równie pilne jest ratyfikowanie przez wszystkie państwa protokołów do umów o strefach wolnych od tego typu broni. „Stolica Apostolska potwierdza swe zdecydowane poparcie dla wysiłków na rzecz utworzenia takiej strefy na Bliskim Wschodzie” – powiedział prał. Balestrero. Z uznaniem mówił też o inicjatywach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej służących walce z ubóstwem. Zwrócił uwagę, że pokojowe zastosowanie technik nuklearnych pomaga w rozwiązywaniu wielu pilnych problemów, jak dostarczanie wody pitnej, doskonalenie upraw rolnych, zwalczanie pasożytów, diagnostyka i leczenie chorób, w tym zwłaszcza raka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama