W obronie naturalnego środowiska Arktyki

Coraz bardziej zwiększa się aktywna świadomość Kościoła w kwestiach ochrony środowiska.

W opublikowanej niedawno nocie do Unii Europejskiej biskupi Starego Kontynentu wyrazili potrzebę konkretnego zaangażowania się krajów unijnych w ochronę regionu Arktyki i zamieszkujących ją ludów .

„Przyszła polityka Unii Europejskiej wobec tego bogatego regionu powinna promować partnerstwo na rzecz zrównoważonego i integralnego rozwoju ludzi, rodzin i społeczności lokalnych przy jednoczesnym poszanowaniu ich środowiska naturalnego” – czytamy w nocie Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE). „Wspólnota jest odpowiedzialna za pokojowy rozwój Arktyki, co stawia jej ludność na pierwszym miejscu” – podkreślają kościelni hierarchowie.

Postępujące topnienie lodowców spowodowało zwiększoną dostępność do bogatych zasobów naturalnych Arktyki. Żywi to jednak „praktyki drapieżne” światowych mocarstw, które wykorzystują środowisko naturalne i zubażają lokalną ludność – czytamy w nocie. Stąd odniesienie do „integralnej ekologii”, tak często przywoływanej przez Papieża Franciszka, która obejmuje „ochronę stworzenia i budowę prawdziwie sprawiedliwego porządku społecznego i ekonomicznego”.

Poza wzmocnieniem ochrony i promowania praw człowieka, w tym prawa do ziemi dla członków społeczności tubylczych Arktyki, COMECE zachęca UE do nadania priorytetu promowaniu „odporności” społeczności lokalnych na trudności związane ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami”.

Komisja Biskupów ma także nadzieję, że „Kościoły i wspólnoty religijne, jako promotorzy zrównoważonego rozwoju społecznego i pokoju” mogą zostać uznane za „naturalnych” partnerów Unii we wspólnym rozwiązywaniu problemów istotnych dla regionu arktycznego.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama