Choroby serca "zakaźne"?

Osoby mieszkające ze współmałżonkiem z chorobą serca były same ponaddwukrotnie bardziej narażone na chorobę serca - sugerują wyniki badań przedstawionych na 70. dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology.

Naukowcy przebadali ponad 5000 heteroseksualnych par w wieku powyżej 45 lat, mieszkających w siedmiu regionach Chin w latach 2014-2016. Uczestnicy i uczestniczki przekazywali informacje o historii zdrowia swojej oraz o swojego współmałżonka, w tym szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka, takich jak wskaźnik masy ciała (BMI) i ciśnienie krwi; czynnikach związanych ze stylem życia, jak aktywność fizyczna, palenie i spożywanie alkoholu; oraz czynnikach społeczno-ekonomicznych.

Na potrzeby badania historię choroby sercowo-naczyniowej zdefiniowano jako wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu, albo przebycie przezskórnej interwencji wieńcowej lub pomostowanie tętnic wieńcowych, które to procedury mają na celu udrożnienie lub ominięcie zablokowanych tętnic.

"Odkryliśmy, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u danej osoby jest związane ze stanem zdrowia i stylem życia żony lub męża" - powiedział główny autor badania dr Chi Wang z Centrum Badań Zdrowia Serca w Pekinie. - "Oprócz wspólnych czynników związanych ze stylem życia i środowiskiem społeczno-ekonomicznym, nasze badanie sugeruje, że stres związany z opieką nad współmałżonkiem z chorobą sercowo-naczyniową może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego".

Poprzednie badania w tej dziedzinie wskazywały na zwiększone ryzyko wśród osób opiekujących się współmałżonkiem po udarze. Jak wskazują autorzy, nowe badanie obejmuje większą populację badawczą niż poprzednie prace i uwzględnia bardziej wyczerpujące informacje na temat stanu zdrowia, czynników ryzyka i zmiennych dotyczących stylu życia.

Ponieważ dane pochodziły z wielu regionów Chin reprezentujących szeroki zakres środowisk ekonomicznych i kulturowych, Wang zaznaczył, że wyniki prawdopodobnie będą podobne do trendów w innych krajach o średnich dochodach na całym świecie.

"Opieka zdrowotna skoncentrowana na rodzinie odgrywa ważną rolę w przewlekłej opiece zdrowotnej na całym świecie" - wskazał Wang. - "Nasze odkrycie wskazuje, że należy monitorować stan zdrowia opiekunów, a także ich współmałżonków w społeczności i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej".

Związek między historią chorób serca współmałżonka a własnym ryzykiem był szczególnie wyraźny w przypadku mężczyzn. Wśród mężczyzn, których żony miały choroby serca, 28 proc. miało te same choroby układu krążenia, w porównaniu z 12,8 proc. mężczyzn, których żony nie miały chorób serca. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej u mężczyzny było najwyższe, jeśli jego żona miała udar mózgu, otyłość lub paliła. Prawdopodobnie znacząca rola kobiet w określaniu diety rodziny może pomóc wyjaśnić tę zależność.

Wśród kobiet, których mężowie mieli choroby serca, 21 proc. miało same choroby układu krążenia, w porównaniu z zaledwie 9 proc. kobiet, których mężowie nie mieli chorób układu krążenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej u kobiety było najwyższe, jeśli jej mąż miał w wywiadzie udar.

"Stan zdrowia i czynniki ryzyka kobiet, które kierują stylem życia w większości rodzin o różnym pochodzeniu kulturowym, wydają się mieć większy wpływ na ich mężów niż czynniki ryzyka mężów na żony" - powiedziała Wang.

Naukowcy zbadali również trendy w cukrzycy, ale posiadanie współmałżonka z cukrzycą nie zwiększało znacząco ryzyka cukrzycy danej osoby. Zdaniem Wanga może to wskazywać, że czynniki genetyczne i rodzinne są dominującym czynnikiem ryzyka cukrzycy.

Autor: Paweł Wernicki

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama