Zmierzono i zmapowano Jaskinię Niedźwiedzią

Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kompleksowo zmierzyli i zmapowali z wykorzystaniem skanera laserowego Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Dzięki temu m.in. zinwentaryzowane zostaną stalaktyty oraz stalagmity, przeanalizowane deformacje oraz zidentyfikowane uskoki tektoniczne.

Pomiaru geodezyjnego wnętrza Jaskini Niedźwiedziej dokonali studenci z Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod opieką dr inż. Kamila Kaźmierskiego oraz dr inż. Adriana Kaczmarka.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Moczulska, Jaskinia Niedźwiedzia została kompleksowo pomierzona i zmapowana z wykorzystaniem skanowania laserowego, niwelacji precyzyjnej oraz grawimetrii. "Pozwoli na inwentaryzację liczby oraz wielkości stalaktytów oraz stalagmitów, analizę deformacji pionowych, identyfikację uskoków tektonicznych oraz wykrycie pustych przestrzeni z anomalii grawimetrycznych. Wnętrze jaskini zostało ponadto sfilmowane kamerą 360 stopni" - wyjaśniła Moczulska.

Profesor Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przypomniał, że pierwszy pomiar geodezyjny Jaskini Niedźwiedziej wykonany przez Studenckie Koło Naukowe Geodetów tej uczelni odbył się w 1975 r. "Wówczas założono geodezyjną sieć pomiarową wewnątrz jaskini pozwalającą na monitoring wnętrza z dokładnością submilimetrową. Od tego czasu systematycznie wzrasta zakres prac pomiarowych, a tym samym wiedza naukowa o jaskini" - powiedział prof. Sośnica.

Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy. Została odkryta w 1966 r. Posiada długość około 4500 m oraz deniwelację (różnicę pomiędzy najniższym i najwyższym punktem) równą 118 m. To największa jaskinia Sudetów i jedna z głębszych w Polsce.

Korytarze oraz ściany jaskini pokrywają liczne formy naciekowe, takie jak okazałe stalagmity, stalaktyty, stalagnaty, kaskady, misy martwicowe oraz draperie naciekowe. Z jaskini wydobyto 20 tys. szczątków kostnych zwierząt plejstoceńskich, w tym niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego oraz hienę jaskiniową.

Korytarze Jaskini Niedźwiedziej położone są na trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Poziom górny zachowany jest szczątkowo. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą liczbą kości zwierząt epoki lodowcowej. Partie dolne są niedostępne dla turystów.

Piotr Doczekalski

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama